LNM Forum

Om LNM Forum

LNM Forum

En serie sosiale og faglige arrangementer, små og store, som er rettet mot medlemmer så vel som mot et generelt publikum. LNM Forum belyser kunstnernes faglige og materielle kår gjennom diskusjoner om kunstfaglige og kunstpolitiske problemstillinger.