Barneverksted i LNM
Barneverksted i LNM

I forbindelse med Marius Martinussens utstilling utforsker vi hva som skjer når vi blander farger sammen i vann og på papir.