Tidligere i år ble det reist debatt om språket som omgir samtidskunsten; bør kunstnernes egne tekster tjene som motvekt mot kunstkritikkens ofte utilgjengelige språk? Reaksjonene lot ikke vente på seg. Umiddelbart ble det innvendt at samtalen om kunsten ikke må overlates til kunstnerne.

Hvem skal ha definisjonsmakten over kunsten i Norge? Bidrar det kunstkritiske språket til at kunsten oppfattes som irrelevant, eller bidrar det til å åpne verkene? Har kunstnerne noe de skulle ha sagt?

  • Relaterte kunstnere:
  • Kjellesvik, Anders (Nettside, Bio)