Vi har gleden av å invitere våre medlemmer og andre interesserte til LNM Forums første happening. Dette vil være starten på en arrangementsrekke som er igangsatt for å stimulere kunstrelatert debatt, et frittalende møtested for medlemmer og publikum.

Til vårt første arrangement har vi invitert to profilerte debattanter til å ta for seg:

Kunstnermyten. Hans Geelmuyden og Lars Fr. H. Svendsen konfronterer fra hvert sitt ståsted som PR-mann og filosof forholdet mellom kunstneres selvforståelse og andres forestillinger om kunstneres virkelighet.

Ordstyrer for kvelden er Sarah Sørheim, kulturredaktør i Klassekampen.

  • Hvor fri er kunsten i et samfunn hvor staten er en så dominerende finansieringskilde?
  • Hvor fri er kunsten i en tid hvor forbrukerdemokratiet regjerer?
  • Blir kunstens status svekket av at den selges som vare i et marked?
  • Er kunstnernes definisjon av suksess annerledes enn andre samfunnsborgeres?