Om LNM

Om LNM

Om LNM
Om LNM

LNM er en landsdekkende medlemsorganisasjon for profesjonelle kunstnere som arbeider med maleri.

Organisasjonen ble etablert i 1968 for å fremme malernes interesser og inngår som en av grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstnere. Les mer om LNMs historikk under.

LNMs galleri ligger i Rådhusgata 25b, like ved Kontraskjæret. Årlig vises 8-9 utstillinger som avspeiler bredden i norsk samtidsmaleri.

LNM har i dag over 600 medlemmer. Se liste over LNMs medlemmer.

LNM kan bistå med private og offentlige konsultasjoner til utsmykningsoppdrag.

Velkommen til LNM!


Kontaktinfo

Om LNM
Om LNM
Om LNM
Om LNM

Styret

LNMs styremedlemmer velges av LNMs medlemmer på årsmøtet i mars. Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som oppnevnes for 3 år av gangen. Styret fremmer medlemmenes interesser, behandler søknader om medlemskap og står for galleriets utstillingsprogram.


Styreleder: Anders Kjellesvik (f. 1980) har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, Kunstakademiet i Helsinki og Kunstakademiet i København. Kjellesviks kunstneriske uttrykk involverer maleri, grafikk, skulptur og performance. I 2015 hadde han separatutstillingene «Found and Lost» på Haugesund Billedgalleri og «Über Ende und Anfang» på Galerie Michael Janssen i Berlin, hvor han også er representert. Siden 2004 har Kjellesvik vært del av kunstnerduoen aiPotu sammen med Andreas Siqueland; et performativt og skulpturelt arbeid med nedslagsfelt i det offentlige rom og kunstinstitusjoner. Kjellesvik har gjort seg bemerket med utstillinger i inn og utland, og er kjøpt inn av flere store samlinger.

Liv Tandrevold Eriksen (f. 1976) har hovedfag fra Institutt for Farge, KHiO og har deltatt på en rekke utstillinger både i Norge og Skandinavia. Hun har blant annet hatt separatutstillinger i LNM, ved Tag Team (Bergen), Tegneforbundet (Oslo), Kunstnerforbundet (Oslo) og Skånes Kunstforening (Malmø) i tillegg til gruppeutstillinger ved Stavanger Kunstmuseum, QB Gallery (Oslo), Haugesund Kunstforening og Oslo Kunstforening. I 2019 mottok hun 10-årig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend.

André Tehrani (f. 1980) er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Tidligere separatutstillinger er blant annet MELK, Oslo, Kunstnerforbundet, Oslo, Tegnerforbundet, Oslo, Entrée, Bergen og LNM. Tehrani deltok på LNMs jubileumsutstilling på Kunstnernes Hus2018 og arbeidene hans har tidligere vært vist på gruppeutstillinger som Høstutstillingen, Image Drain, Tallinn Art Hall, Tallinn, Hordaland Kunstsenter, Bergen, Soft Measures, WIELS Contemporary Art Centre, Brussel og This House, Palais de Tokyo, Paris, 2013.

Inga Sund Hofset (f. 1983, Ringerike) fullførte sin mastergrad i 2016 ved Kunstakademiet i Oslo, KHiO. Tidligere visningssteder Sund Hofset har stilt ut på inkluderer Elephant Kunsthall i Lillehammer, Akershus Kunstsenter i Lillestrøm, Kvit galleri i København og Kösk, Oslo. Inga Sund Hofset bor og jobber i Oslo.

Christian Berg Gravningen (f. 1989, Notodden) har en bachelor i Medium- og materialbasert kunst fra Kunstakademiet i Oslo (2015). Tidligere separatutstillinger inkluderer Skiens Kunstforening (2023), Indre Østfold Kunstforening (2021), Bærum Kunsthall (2021) samt Billedkunstnerne i Oslo (2020). Gravningen har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, blant annet ved QB Gallery, KÖSK og Borgen Museum. Berg Gravningen bor og arbeider i Oslo.

Varamedlemmer: Mikael Øye Hegnar og Erlend Grytbakk Wold

Kunst i Kvadraturen

Kunst i Kvadraturen er et samarbeidsprosjekt mellom elleve visningsteder i Kvadraturen. Samarbeidet startet i 2008 under navnet "Kunstsløyfen". Tanken var å utnytte potensialet som ligger i den geografiske tettheten mellom de ulike galleriene som deltar i samarbeidet.

Du kan også følge Kunst i Kvadraturen på Facebook.

Formidling

LNM tilbyr et bredt formidlingsprogram og legger til rette for ulike møter mellom kunst og publikum.

LNM Forum er en serie sosiale og faglige arrangementer, små og stor, som er rettet mot medlemmer så vel som mot et generelt publikum. LNM Forum belyser kunstnernes faglige og materielle kår gjennom diskusjoner om kunstfaglige og kunstpolitiske problemstillinger.

Kunstnersamtalen er en samtale mellom en samtaleleder og den kunstneren / de kunstnerne som stiller ut i LNM. Kunstnersamtalene gir en anledning til å fordype seg i utstillingen, og den åpner for at publikum kan delta.

For alle skoletrinn tilbyr LNM omvisning med gallerileder. Vi oppfordrer de som har spesiell interesse å ta kontakt med galleriet for å avtale visninger. Omvisningene er basert på dialog og tilpasses den enkelte gruppen.

Historie

Opprettelsen av LNM

Opprettelsen av LNM startet i 1967, da det ble avholdt to møter i Kunstnernes Hus i den hensikt å danne det som da ble kalt “malerforeningen.” Formålet med møtene var å utarbeide et formålsdokument og sammenkalle til en konstituerende generalforsamling. Foreningen skulle være en frittstående organisasjon som kunne samarbeide med de øvrige organisasjonene som eksempelvis Norske Grafikere. En komité ble opprettet for å utarbeide endelige lover og et interimstyre bestående av Irma Salo Jæger, Frans Widerberg og Snorre Andersen.

Landsforeningen Norske Malere så dagens lys 15.mai 1968. I den tredje utgaven fra 1968 i "Meddelelesblad til norske kunstnere fra Bildende Kunstneres Styre" ble kunngjøringen om LNM opprettelse gitt. Der står det videre å lese at styret skulle ha fem medlemmer: Halvdan Ljøsne, Knut Rose, Niclas Gulbrandsen, Kalle Orstad og Tor Refsum.

70-årene: Kunstnernes krav

LNM ble dannet like i forkant av 70-årene, som ble tiåret hvor kunstnerne tok aktivt del i å kjempe for å bedre sine kår. Det gjaldt ikke bare materielle krav, som at staten skulle gi vederlag for ytelser kunstnerne gir, men vel så viktig var det at de også skulle få mer innflytelse over beslutninger som gjaldt deres egen situasjon. Egne organisasjoner skulle bli mer demokratiske og gi større bredde. Formålet var at medlemmene skulle få en sterkere følelse av tilhørighet. Omorganiseringen skulle dessuten gi større slagkraft.

Den første tiden

De første styremøtene i LNM kom i gang i 1969. Det tok lang tid før foreningen fikk et skikkelig kontor og utstilligslokale. Økonomien var et problem, men mangel på penger hindret ikke medlemmene i å stille ut sine verker i en rekke kollektive utstillinger, som gikk på vandring til ulike kunstforeninger. Noen utstillinger ble også presentert i leide lokaler i Oslo.

Utstillingslokaler

I 1978 kunne medlemmene endelig stille ut i eget galleri i Uranienborgveien 7. Fjorten år senere i 1992 fikk LNM nye lokaler i Kongens gate 2, først i lokaler med store vinduer ut mot Kongens gate, så to år senere i hjørnelokalene mot Bankplassen. Plassen økte betraktelig fra 60 kvadratmeter til 100 kvadratmeter. Sentral plassering i hovedstaden og nærhet til museer, som Samtidskunstmuseet plassert i gamle Norges Bank på andre siden av plassen, Arkitekturmuseet og Astrup Fearnley museet og andre gallerier gjorde beliggenheten gunstig.


Mange har opp gjennom årene gjort en uegennyttig innsats, især da de forskjellige formennene: Rino Harveg, Anne M. Norum, Henry Bardal, Irma Salo Jæger, Ingolf Holme, Odd Kristian Steenberg, Torstein Rusdal, Erik Frohde, Bergljot Viksjø Blaaland, Sverre Dybing, Inger Høyer-Dahl, Berit Løken, Halvard Haugerud, Britt Juul, Ingeborg Stana, Lars Strandh, Hennie Ann Isdahl, Annine Qvale, Nina Refsnes, Jens Hamran, Thomas Sæverud og Øystein Tømmerås.

20-års jubileum

Da foreningen fylte 20 år, og vi fortsatt holdt til i Uranienborgvn. 7, ble det arrangert 2 store utstillinger i henholdsvis Oslo og Drammen Kunstforeninger. 170 malerier av 452 innleverte ble vist i utstillingene som varte fra 27 august til 18 september. I LNMs styre satt Bergljot Viksjø Bjaaland (styreleder), Marilyn Amatruda, Mette Holst, Lazslo Pal Kiss og Kari Røhmen Langaas. I juryen satt Kjetil Skøien (formann), Conny Andersen, Bjørg Brekke, Johan Knoff og Mette Nissen Melsom

25-års jubileum

25-årsjubileet i 1993 ble markert med en stor utstilling i Ibsenhuset i Skien. Utstillingen ble senere vist i tre omganger i LNMs lokaler i Kongens gate 2 (flyttet i 1991). Kunstnerisk råd ble avskaffet våren 1992 og styret overtok også den juryerende funksjonen. Juryen/styret besto dengang av Berit Løken (styreleder), Marilyn Amatruda, Morten Juvet, Anne Lindvik og Ivar Jerven.

30-års jubileum

De første 30 årene ble behørlig feiret over hele landet: Medlemstallet hadde økt fra 286 i 1976 til 520 i 1998, og det ble åpnet over 20 utstillinger simultant over hele landet fra Nordkappmuseet i nord til Galleri Lista fyr i sør. i Galleri LNM ble det vist en separatutstilling med Jørgen Dobloug, de andre utstillingene ble arrangert og gjennomført av medlemmene selv. På denne tiden besto juryen/styret av Ingeborg Stana(styreleder), Tony Larsson, Maureen Baird, Roar Werner Eriksen og Lars Strandh.

40-års jubileum

Jubileumsutstillingen 40/40 ble til i nært samarbeid med Stenersenmuseet, og viste arbeider av førti malere utdannet mellom 1968 og 2008: Ti kunstnere fra hvert tiår som sammen representerer et bredt utvalg av de siste 40 års produksjon. Kuratorer for utstillingen var Åsil Bøthun, Henie Ann Isdahl og Kjetil Skøien.

50-års jubileum
I 2018 feiret vi foreningens 50-års jubileum. Gjennom en todelt utstilling, filmvisninger, konsert, seminar og en katalog ønsket vi å undersøke maleriets posisjon i dag, i tillegg til å drøfte hvordan dagens maleri relaterer seg til det historiske bakteppet. I jubileumsutstillingen 1968 I 2018 sto verk fra 1968 og 2018 i dialog med og brytning til hverandre. Utstillingen var kuratert som én utstilling, men den ble vist to steder: På Kunstnernes hus og i LNMs galleri.

Nye lokaler i Rådhusgata 25b
Etter 30 år på Bankplassen flyttet LNM til nye lokaler i Rådhusgata 25b i april 2024. LNM ble oppfordret av huseier i Kongens gate 2 til å begynne å lete etter nye lokaler på senhøsten 2023, da de hadde nye planer for hele gården. De nye lokalene i Rådhusgata 25b ligger like ved Kontraskjæret, i lokaler som opprinnelig huset offentlige toaletter, og så fra 90-tallet, Club Skansen, en kjent teknoklubb. De nye lokalene befinner seg midt mellom Kunstnerforbundet og Oslo Kunstforening, men også fortsatt med nærhet til resten av institusjonene i Kunst i Kvadraturen. Lokalene er også på motsatt side av Rådhusplassen for det nye Nasjonalmuseet.

Vedtekter

Vedtekter Landsforeningen Norske Malere / Galleri LNM:

#​1

Formål

Landsforeningen Norske Malere / Galleri LNM er en selvstendig, partipolitisk uavhengig organisasjon som skal arbeide for:

 1. Å trygge malernes faglige, sosiale og økonomiske kår
 2. Å stimulere malerne til større aktivitet og høyning av den kunstneriske kvalitet
 3. Å bedre kontakten mellom billedkunst og publikum, og å øke samfunnets bruk av billedkunst.

#2

Organisasjonstilhørighet

 1. LNM er en grunnorganisasjon i Norske Billedkunstnere (heretter NBK) og er bundet av NBKs vedtekter.
 2. Vedtak fattet på NBKs landsmøte er bindende for LNM og LNMs medlemmer.

#3

Medlemskap

 1. Alle norske yrkesaktive malere kan bli medlem av LNM, såfremt de oppfyller de til enhver tid gjeldende opptakskriterier.
 2. Opptak skjer ved søknad til LNMs styre
 3. Utenlandske malere kan bli medlemmer når de er fast bosatt i Norge, samt oppfyller de gjeldende opptakskriterier.

#4

Forhandlingsrett / avtalerett

Medlemskap i LNM medfører at det enkelte medlem gir fullmakt til LNM til å representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler med stat, fylke, kommuner og andre institusjoner. Fullmakten gjelder generelle avtaler og omfatter – innen de rammer NBKs vedtekter eller landsmøtet trekker opp – også avtaler om rett til bruk av medlemmenes verk som er utgitt, offentliggjort eller overdratt eksemplar av. Medlemskap i LNM medfører at det enkelte medlem gir LNM fullmakt til å representere seg i forhandlinger og ved inngåelse av avtaler på faglige områder som bare angår LNM.

#5

Årsmøtet

 1. Årsmøtet er LNMs høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, og kunngjøres minst 2 måneder tidligere. I år hvor NBKs landsmøte avholdes, skal årsmøtet avholdes på et tidspunkt som gjør det mulig å overholde fristen for innmelding av saker til NBKs landsmøte.
 2. Årsmøtet skal behandle årsmelding og regnskap, fremlagte forslag fra styret eller fra medlemmer som er korrekt fremmet, samt hvert år å velge medlemmer til styret.
 3. Forslag som medlemmer vil ha tatt opp på årsmøtet må sendes styret minst 1 måned før årsmøtets dato. Alle forslag og dokumenter som skal behandles på årsmøtet skal sendes medlemmene 14 dager i forveien.
 4. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
 5. Hvert medlem kan ha inntil 2 skriftlige stemmefullmakter. Alle fullmakter skal kontrolleres og registreres før årsmøtet åpnes.
 6. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall når vedtektene ikke krever noe annet.
 7. Årsmøtet velger delegater til NBKs landsmøte.

#6

Nominasjonsutvalget

 1. Årsmøtet velger hvert år et nominasjonsutvalg på 3 medlemmer som har til oppgave å finne flest mulig egnede kandidater til LNMs styre samt neste års nominasjonsutvalg.
 2. Forslag fra medlemmer på forespurte og villige kandidater til LNMs styre og nominasjonsutvalg kan sendes LNM innen 1 måned før årsmøtets dato.
 3. Til valg på nominasjonsutvalg godtas benkeforslag.

#7

Styret

Styret har ansvaret for LNMs økonomi og daglig drift, inkludert foreningens formidlingsvirksomhet. Styret oppnevner kandidater til innkjøpskomiteer og andre verv, og ivaretar opptak og juryering. Styret har ansvar for driften av administrasjonen og fastsetter fullmakter for denne.

 1. LNM har et styre på 5 medlemmer og 2 vararepresentanter.
 2. Leder og styremedlemmer velges på årsmøtet for tre år av gangen. Leder velges separat.
 3. Valg på styreleder og styremedlemmer skjer skriftlig.
 4. Styret konstituerer seg selv med hensyn til valg av nestleder.

#8

Ekstraordinært årsmøte

 1. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller etter krav fra minst 1/10 av medlemmene.
 2. Kun den eller de saker det blir krevet ekstraordinært årsmøte for, kan behandles.
 3. Beslutninger fattes etter samme regler som ordinært årsmøte.
 4. Innkalling med sakspapirer må sendes medlemmene senest 14 dager i forveien.
 5. Hvis 1/10 av medlemmene krever ekstraordinært årsmøte, må disses navn stå under innkallingen.

#9

Medlemsmøter

Medlemsmøter innkalles av styret og uttaler seg om om de saker som styret eller medlemsmøtet tar opp. Medlemsmøtets uttalelser er rådgivende for styret.

#10

Kontingent

 1. Kontingenten til LNM fastsettes av årsmøtet og disponeres av LNMs styre.
 2. Kontingenten til NBK fastsettes av NBKs landsmøte og disponeres av NBKs sentralstyre.
 3. Begge kontingentene innkreves av NBK. d) Ubetalte kontingenter fører ved årets slutt – og etter skriftlig varsel – til opphevelse av medlemskap i LNM. Styret kan i spesielle tilfeller, og etter skriftlig søknad, innvilges utsettelse.

#11

Uravstemning

 1. Viktige saker kan avgjøres ved uravstemning når årsmøtet eller styret ønsker det.
 2. Styret kan ikke bruke uravstemning for å sette årsmøtevedtak ut av kraft. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs lover, er også bindende for LNM og LNMs medlemmer.

#12

Oppløsning

 1. Til beslutning om oppløsning av LNM kreves 2/3 flertall på ekstraordinært årsmøte som må innkalles med 3 måneders varsel.
 2. Besluttes LNM oppløst, og har dens medlemmer på siste årsmøte ikke med 2/3 flertall av de fremmøtte bestemt noe annet, går LNMs midler over til å være et offentlig legat under navnet ”Landsforeningen Norske Maleres Stipend- og Støttefond”. Dette bestyres av et styre oppnevnt av NBK, som med hensyn til utdelinger av inntektene innhenter uttalelser fra Den Nasjonale Jury, og som forplikter seg til å påse at midlene går til malere.

#13

Vedtektsendringer

 1. Forandringer av disse vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet.
 2. Vedtektsendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av NBKs landsmøte