Kunstnersamtale + kataloglansering
Kunstnersamtale + kataloglansering

I forbindelse med utstillingen ESCAPEGOAT! inviterer vi til kunstnersamtale mellom kunstner og kurator Tommy Johansson og aktuell utstiller Ina Bache-Wiig.

I tillegg lanserer Bache-Wiig utstillingskatalogen ESCAPEGOAT! som vil være tilgjengelig for salg

Det vil bli lett servering av snacks og vin

Felles for Ina Bache-Wiigs arbeider er motiver, komposisjoner og uttrykk som relaterer seg til en se-og-bli-sett-situasjon, og til den sosiale risikoen som følger med dette. Maleriene er komponert med silhuetter av «skam-masker» (Schandmaske) fra europeisk middelalder, jernmasker som ble brukt i offentlig avstraffing. På denne måten måtte offeret bære en maske som både skulle uttrykke eller «ligne» anklagens karakter, og samtidig ha en avskrekkende, hånende virkning.

Arbeidet er blant annet inspirert av den fransk-amerikanske tenkeren René Girard og hans teorier om det han kaller mimetisk begjær og mimetisk vold for å forklare syndebukk-mekanismer i ulike tider og kulturer. Girard hevder at kulturen selv er tuftet på en grunnleggende voldshandling, nemlig menneskeofring. ESCAPEGOAT! adresserer og tar opp i seg spørsmål knyttet til grunnlaget for å vurdere maleri og kunst, i en samtid preget av gruppetenkning, gapestokk-kultur og store politiske spenninger.

  • Relaterte kunstnere:
  • Bache-Wiig, Ina (Nettside)