Maleri som stipendiatprosjekt
Maleri som stipendiatprosjekt

Torsdag 20. april kl. 18.00 har vi invitert Patrik Entian, Geir Harald Samuelsen og Andreas Siqueland til LNM Forum.

Kunstnerne har på ulikt vis arbeidet med maleri som stipendiater i programmet for Kunstnerisk utviklingsarbeid.

De vil gi en kort presentasjon av prosjektene sine, etterfulgt av en paneldiskusjon hvor de deler positive og negative erfaringer ved å arbeide innenfor en slik ramme.

Moderator er LNMs styreleder Øystein Tømmerås.

VELKOMMEN!