Malere i samtale: Kolorisme
Malere i samtale: Kolorisme

«Malere i samtale» (Painters in Dialogue) er et konsept der to kunstnere inviteres til å ha en dialog om maleri. Hver kunstner tar med ett verk som installeres på LNM. Maleriene er utgangspunktet for en åpen, uformell samtale mellom kunstnere, moderatorer og publikum.

Denne gangen har vi invitert Esther Maria Bjørneboe og Gerd Tinglum, to kunstnere som begge har fargen som et sentralt element i sine praksiser. Bjørneboe har en uredd tilnærming til maleriet. Møter mellom to farger som gir friksjon, blir virtuose ved å tilføre en tredje farge. Slik bygger hun maleriene sine gjennom å skape stadig nye fargemøter, og variasjoner over en komposisjon, eller et tema. Tinglum arbeider alltid i serier, og med en palett som består av et begrenset antall farger. Verkene hennes er idébaserte, men utforskningene av konseptene er ofte materialbaserte. Slik veksler verkene hennes mellom det konseptuelle, visuelle og materielle.

«Malere i samtale – kolorisme» vil undersøke forskjellene og likhetene mellom de to kunstnerskapene der fargeflater er et fellestrekk. Vi oppfordrer publikum til å delta i samtalen underveis, og ser for oss å komme innpå spørsmål som: hva er det med fargen som fascinerer Bjørneboe og Tinglum? Hvilke erfaringer har de gjort seg med det koloristiske? Hvordan er forholdet mellom det visuelle og det innholdsmessige? Gir det i det hele tatt mening å snakke om form uten innhold og omvendt? Henger de to uløselig sammen?

Arrangementet begynner med at vi ser på verkene og mingler før selve samtalen. Den er på norsk og alle er hjertelig velkomne.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gerd Tinglum har blant annet stilt ut på Kunsthallen Brandts i Odense, Randers Kunstmuseum, Stavanger Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Kunstnernes Hus, Kunstnerforbundet, Trondheim kunstmuseum, Hå Gamle Prestegård, Dropsfabrikken og Kunstmuseet Nord-Trøndelag.

Arbeidene hennes er innkjøp av (i utvalg): Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Trondheim kommune, Steinkjer kommune, Stavanger Kunstmuseum, Oslo kommunes kunstsamlinger, Kunstmuseene i Bergen, Den norske ambassaden i Sri Lanka, Telenors kunstsamling, Drammens Museum. Tinglum har realisert flere arbeider i offentlig rom, blant annet for Utenriksdepartementet ved den norske ambassaden i New Dehli (India), Furuseth Hageby Oslo kommune, OUSMortensrud psykiatriske klinikk, Halden fengsel, Asker og Bærum politistasjon, Henning kirke og Steinkjer kulturhus.

Tinglum er utdannet i Tyskland, Norge og Japan. Hun bor og arbeider i Oslo.

Esther Maria Bjørneboe (f. 1971, Bjarkøy) bor og arbeider i Oslo, og har Hovedfag ved Institutt for Farge på Statens Håndverks - og Kunstindustri Skole. Hun har mottatt Statens Garantiinntekt for Kunstnere og har en lang rekke utstillinger bak seg. Hun er innkjøpt til flere private og offentlige samlinger bla; KODE Kunstmuseum, KORO, UD, Statsministerens kontor og Universitetet I Oslo, og har gjennomført utsmykkingsoppdrag for offentlige bygg i flere kommuner og for KORO. Parallelt med sin utstillingsvirksomhet har hun tatt oppdrag som avistegner/rettstegner for dagspressen, de seneste år for NRK Dagsrevyen og Morgenbladet.

____

Malere i samtale (Painters in Dialogue) er konseptualisert av Rune Elgaard og Nicholas John Jones. Rune er billedkunstner som hovedsakelig jobber med maleri. Han har en MFA fra Kunsthøgskolen i Oslo. Nicholas er en kunstner og organisator. Han har en MFA i Fine Art Painting fra Slade School of Fine Art, London. Han er grunnlegger og direktør for PRAKSIS (Oslo).