Landsforeningen Norske Malere Kunstner database

Administrasjon:
Daglig leder: Agnethe Berentsen:  e-post:abh@lnm.no, tlf: 45834265
Gallerileder: Kari Ane Golf: e-post: kag@lnm.no, tlf: 45834426
Kommunikasjonskonsulent: Marius Meli: e-post: mariusmeli@lnm.no, tlf: 45834370
Koordinator: Sarah Selmer: e-post: sarah@lnm.no, tlf: 45834426
Generelle henvendelser:
daglig@lnm.no, tlf: 45834426
Gallerivakt: Fredrick Arnøy og Pearla Pigao


Styreleder:
Øystein Tømmerås


Styremedlemmer:
Peter Mohall
Anders Sletvold Moe
Tine Aamodt
Marianne Hurum

Varamedlem:

Anne Kristine Hagesæther
Mikael Øye HegnarHistorikk:
Landsforeningen Norske Malere:
Landsforeningen for norske malere (LNM) ble dannet 15.mai 1968. I den tredje utgaven fra 1968 i "Meddelelesblad til norske kunstnere fra Bildende Kunstneres Styre" ble kunngjøringen om LNM opprettelse gitt. Der står det videre å lese at styret skulle ha fem medlemmer. Fem menn ble valgt: Halvdan Ljøsne, Knut Rose, Niclas........

Les mer.

 


Aktuelt fra LNM
LNM Forum

4. mai kl. 18.00:
LNM Forum: Maleriets muligheter i det offentlige rom. Del 2:
Fresko og mosaikk, med Astrid Nondal:
Muralverkstedet er etablert av Irma Salo Jäger. Her holder Astrid Nondal kurs i fresko og mosaikk. Hun vil gi oss en introduksjon til disse teknikkene og hvilke muligheter som ligger for kunstnere til både å lære og gjøre egne prosjekter i verkstedet på Muralverkstedet.

Program vår 2017

For program vår 2017 klikk her.

Invitasjoner til Galleri LNM

Meld deg på vår invitasjonsliste

 

Galleri LNM / Kongensgt 2 / 0153 oslo / tlf 45834426   -   Åpningstider: tir-fre 11-17 / lør-søn 12-16   -   Epost: daglig@lnm.no