Ole Martin Lund Bø
Ole Martin Lund Bø

Ole Martin Lund Bøs kunstnerskap dreier seg rundt et fokus på materiale og et minimalistisk uttrykk gjennom mediene maleri, skulptur og fotografi. I de seneste år har han lagt vekt på maleri og bruker sine malerier som medium mer enn å fokusere på seg selv som maler.

Lund Bø er opptatt av hvor forskjellig man kan oppfatte en og samme ting. Han skaper en forestilling om at det fangede bildet kontinuerlig endrer seg etter hvordan det oppfattes og settes i sammenheng. Dette utvikler og arbeider han med gjennom sitt eget interessefelt gjennom litteratur, sosiale studier og materielle utprøvinger på atelieret. Han skreller bort det han mener er overflødig og ønsker på den måten å kondensere materialet han jobber med ned til en slags essens hvor verkene speiler noe umiddelbart som tilhører opplevelsessituasjonen.

I utstillingen «Ping pong belong» ved Melk Galleri viste Lund Bø i 2016 en serie lerreter med tilsynelatende tilfeldige utvalgte fotograferte motiver og sporadiske farge-felt. Men de påførte farge-feltene var nøye utvalgte prøver hentet fra gjenstandene i de påprintede fotografiene. De dannet en oppfattelse om en fortsettelse ut over billedflaten og selv de elementer som ikke hørte med skapte et frempek mot andre former og billedsymboler. Lerretet ble en arena for utveksling, for mottak og retur, og videre ble det temporære ved disse to mediene tydelig og ga en følelse av en udefinerbar fortsettelse.


Ole Martin Lund Bø (f. 1973, Stavanger) har hatt utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Utvalgte utstillinger er Folds of the present, QB Gallery, Oslo (2019) Golsa, Oslo (2018), Noplace, Oslo (2017), Havana, QB Gallery (2016), MELK, Oslo (2016), Denny Gallery (2013), Gallerie Opdahl, Berlin og Stavanger (2013, 2011, 2007), Galleri Christian Torp (2012, 2010) The Armory Show, NY (2012), Kunstnerforbundet (2011), Astrup Fearnley Museet (2008). Han er innkjøpt av private og offentlige samlinger, blant annet Bergen Kunstmuseum, Statoil Kunstprogram, Stavanger Kunstmuseum og Baroness Jean Von Oppenheim.

 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Installasjonsfoto, ​Ping pong belong, Melk, Oslo
 • 2016

Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Installasjonsfoto, ​Ping pong belong, Melk, Oslo
 • 2016
Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Strategy Breakdown
 • 2007
Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Installasjonsfoto, Havana, QB Gallery, Oslo
 • 2016
Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Installasjonsfoto, Day for Night, Galerie Opdahl, Berlin
 • 2011
Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Deceptive Outward Appearance
 • 2007
Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Utsmykning, Skagerak Energi
 • 2013