Ole Martin Lund Bø
Ole Martin Lund Bø

Ole Martin Lund Bø arbeider med et materialbevisst og minimalistisk uttrykk som i hans kunstnerskap spenner seg over mediene maleri, skulptur og fotografi.

Lund Bø er opptatt av hvor forskjellig man kan oppfatte en og samme ting. Dette studerer og arbeider han med gjennom lesing, sosiale studier og materielle utprøvinger på atelieret. Han skreller bort det han mener er overflødig og ønsker på den måte å å få materialet han jobber med ned til en slags essens:


Det er ikke et mål for meg å illustrere teorier eller komme frem til en konklusjon, men interesseområdet mitt er essensielt for hvordan arbeidene blir til. De har en tilhørighet eller et opphav, men disse er ikke en nøkkel for å forstå verkene. Snarere er arbeidene resultat av en tankerekke som naturligvis oppfattes ulikt ut fra hvem som ser. Resultatene av min prosess, altså de fysiske arbeidene, går gjennom ulike faser ettersom jeg selv utvikler min oppfattelse av hvordan jeg forstår det jeg leser, det jeg ser, det jeg hører, og vil derfor gradvis variere i teknikker og materialer gjennom tid.
- Ole Martin Lund Bø


Ole Martin Lund Bø (f. 1973, Stavanger) har hatt utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Utvalgte utstillinger er Folds of the present, QB Gallery, Oslo (2019) Golsa, Oslo (2018), Noplace, Oslo (2017), Havana, QB Gallery (2016), MELK, Oslo (2016), Denny Gallery (2013), Gallerie Opdahl, Berlin og Stavanger (2013, 2011, 2007), Galleri Christian Torp (2012, 2010) The Armory Show, NY (2012), Kunstnerforbundet (2011), Astrup Fearnley Museet (2008). Han er innkjøpt av private og offentlige samlinger, blant annet Bergen Kunstmuseum, Statoil Kunstprogram, Stavanger Kunstmuseum og Baroness Jean Von Oppenheim.

Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • View 1
 • 2016
Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Olmb6 Web
 • 2016
Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Untitled Corner
 • 2007
Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Qbg 2016 10 Havana Install High Res 9
 • 2016
Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Overview 1
 • 2011
Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • D O A Side
 • 2007
Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • Ole Martin Lund Bø
 • 9
 • 2013