Unheimlich - Vigdis Fjellheim
Utstilling

Vigdis Fjellheim

Unheimlich

05. november – 29. november 2015

I 1919 skrev Freud om begrepet Das Unheimliche. Ordet oversettes til uhyggelig på norsk, men direkte oversatt ville det blitt det ikke-eksisterende ordet ”uhjemlig”. Selv om følelsen av dette uhyggelige er sterkt subjektiv, henviser det til noe skremmende og velkjent, noe man er fortrolig med.

Uhyggen kan oppstå ved at det velkjente oppleves som fremmed eller ved at grensen mellom fantasi og virkelighet viskes ut.
Alle motivene i utstillingen viser rom, interiører, eksteriører eller landskap som er tomme for mennesker, forlatte gjenstander vi er kjent med preges av et fravær av liv. Beskrivelsen av boligen som en egen scene, en kokong i verden, er et velkjent tema hos mange kunstnere. Den moderne dissekeringen av boligen som scene for fortrengninger og bedrag er behandlet av blant annet Ibsen, Freud, Tennessee Williams, Jean Paul Sartre og flere dramatikere for det absurde teater.

- Motivene for mine malerier har sitt utgangspunkt i egne ikke-iscenesatte fotografier, men kan likevel ha en tilsiktet scenisk karakter. Gjennom motivvalgene, utførelsen og billeddramaturgien i utstillingsrommet ønsker jeg å skape en atmosfære av underliggende uhygge, tomrom eller melankoli. Vigdis Fjellheim

Utstillingen består av et tjuetalls nye oljemalerier produsert spesielt til denne utstillingen over det siste halvannet året.

Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim - Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim
 • Scene
 • 2015
 • Olje på lerret
 • 90x70
Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim - Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim
 • Unheimlich oversikt 1
 • 2015
 • Olje på lerret
Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim - Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim
 • Dør Ut Og Magasin
 • 2015
 • Olje på lerret
 • 100x80 cm
Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim - Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim
 • Unheimlich oversikt 2
 • 2015
 • Olje på lerret
Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim - Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjelleheim
 • Ur
 • 2015
 • Olje på lerret
 • 180x120
Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim - Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim
 • Unheimlich oversikt 3
 • 2015
 • Olje på lerret
Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim - Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjelleheim
 • Grue
 • 2015
 • Olje på lerret
 • 120x80
Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim - Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim
 • Unheimlich oversikt 4
 • 2015
 • Olje på lerret
Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim - Unheimlich - Vigdis Fjellheim
 • Vigdis Fjellheim
 • Fuori Le Mura
 • 2015
 • Olje på lerret
 • 80x60 cm