Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
Utstilling

Rune Elgaard

Postkort fra Palavas

12. april – 06. mai 2018

Rune Elgaard ser på kunsthistorien som et reservoar av tegn som kan gjenbrukes og gis nye betydninger. Han gjengir ofte eksisterende motiver i sine malerier og tegninger, og verkene består av få, ulike elementer. Disse blir trukket ut av deres vanlige sammenheng og arrangeres på en nær monokrom flate. Noen deler av verkene er nonfigurative, andre gjenkjennelige og malt i en fotorealistisk stil.

Foucaults idé om det heterotopiske rom er grunnleggende for Elgaards prosjekt. Foucault beskriver at det heterotopiske rommer flere nivåer av mening – eller koblinger til andre steder enn det som er umiddelbart tilgjengelig; det er samtidig fysisk og mentalt. Et eksempel Foucault bruker er skipet, som er et sted som alltid er på vei til en ny destinasjon, og derfor rommer et mangfold av steder i seg. Heterotopiens rom er virkelig og uvirkelig på en gang, både åpent og lukket, isolert og gjennomtrengelig.

Postkort fra Palavas fungerer også på mange måter som en heterotopi; Elgaards malerier og papirarbeider er metabilder, der fotografi, maleri, tegning og materialiteten i et lerret møtes i en fusjon som er post-malerisk samtidig som den insisterer på maleriets gyldighet i samtiden.

Les teksten Den gennemsigtige abstraktion og den dobbelttydige realisme skrevet av Kristian Handberg i anledning Postkort fra Palavas (PDF)

Utstillingstittelen er en henvisning til maleren Gustave Courbet (1819-1877) og hans skisseaktige verk fra 1854 Le bord de mer à Palavas – Stranden ved Palavas. I Courbets bilde er havet og stranden både storslått og profan. Her finnes ingen stor allegori over skaperverket som hos de romantiske malere – likevel letter skikkelsen i Courbets bilde på hatten. I utstillingens nøkkelverk har Elgaard presist reprodusert et postkort med strandmotivet i et nikk tilbake til Courbet. Figuren på kortet blir som en mellommann for de to kunstnerne, og en meta-karakter for prosjektet; han speider mot horisonten og er på vei mot noe – kanskje i mellomrommet.

Elgaards nye verker består av motiver som befinner seg mellom klart definerte områder. I et av maleriene gjengir han et sort-hvitt fotografi av den amerikanske maleren Georgia O'Keeffe som sitter i en bil som er i bevegelse, landskapet bak henne er utydelig. Dette landskapet – eller et som ligner på det – er hovedmotiv i et annet verk. Her er det øde og underlig, hytten vi ser i bildet holder på å rase sammen. Det ligner en sted man passerer gjennom eller forlater.Rune Elgaard (f. 1980) er uteksaminert med Mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Kunstakademiet. Han har stilt ut ved Matjö Raum Für Kunst, Køln (2016), Galleri KANT (med Lars Morell), København (2014) samt Galleri BOA (2017) og Tegnerforbundet (2013) i Oslo. Han er innkjøpt av flere private og offentlige samlinger i Danmark og Norge. Rune Elgaard er representert av Galleri KANT, København.

Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
 • Rune Elgaard - Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
 • Rune Elgaard
 • Postkort fra Palavas
 • 2018
 • Olje og akryl på lerret
 • 60cm x 70cm
Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
 • Rune Elgaard - Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
 • Rune Elgaard
 • Oversiktsbilde, Postkort fra Palavas
  Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
  • Rune Elgaard - Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
  • Rune Elgaard
  • Oversiktsbilde, Postkort fra Palavas
   Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
   • Rune Elgaard - Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
   • Rune Elgaard
   • Oversiktsbilde, Postkort fra Palavas
    Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
    • Rune Elgaard - Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
    • Rune Elgaard
    • Gogo, kvinde i grøn cardigan (105)
    • 2017
    • Olje og akryl på lerret
    • 90cm x 95cm
    Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
    • Rune Elgaard - Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
    • Rune Elgaard
    • Grønn, orange (104)
    • 2017
    • Olje på lerret
    • 80cm x 60cm
    Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
    • Rune Elgaard - Postkort fra Palavas - Rune Elgaard
    • Rune Elgaard
    • Musikanter (47)
    • 2018
    • Blyant og tusj på papir
    • 56cm x 76cm