Retrospektiv - Ingerid Fegersten
Utstilling

Ingerid Fegersten

Retrospektiv

14. mars – 07. april 2019

Ingerid Fegerstens utstilling viser et utvalg av arbeider fra et tidsrom på nesten 60 år. Vi ser en utvikling, fra tidlige naturstudier gjennom klare non-figurative komposisjoner til en mer lyrisk abstraksjon med figurative elementer. Kunstneren har hatt stor evne til omstilling og fornyelse i møte med dagsaktuelle uttrykksformer.


Ingerid-Sv-hv.jpegGjennom Ingerid Fegerstens kunst kan man lese viktige momenter fra norsk kunsthistorie fra 1950-tallet og frem til 2009. I hennes retrospektive utstilling her i LNM vises et utvalg arbeider fra denne perioden. Vi ser eksempler av 50-årenes naturstudier, 60-årenes klare abstrakte form til mer lyrisk abstraksjon, og senere ekspressivt og personlig uttrykk. Mange av Ingerids bildemotiver har et utgangspunkt i opphold på henholdsvis familiens fjelleiendom, Fossastøl, i Hol kommune, og på Kjerringøy i Nordland. Sistnevnte ble hennes hjerte spesielt nær. Moren var fra Bodø og Ingerid oppdaget tidlig det særegne ved det nordnorske lyset og naturen. Hver sommer, gjennom flere tiår, satte hun kursen nordover og arbeidet flittig på Kjerringøy. Flere av hennes motiver stammer også fra ulike reiser, som det ble mange av. Og skisseblokken var alltid for hånden.

Les vårt Frempek mot utstillingen her


Det er to av kunstnerens kollegaer, Margaret Reykdal og Mari Krokann Berge, som har tatt initiativ til og satt sammen denne retrospektive utstillingen av Ingerid Fegerstens arbeider.

«Som kollegaer hadde vi kjennskap til hennes arbeid. Omfanget av og kvaliteten på alt materialet vi fikk i hendene var likevel en overveldende opplevelse. Det var et privilegium å kunne gå igjennom så mye av en kunstners livsverk, å følge utviklingen fra tidlige studieår til en aldrende kunstners siste arbeider. Omfattende virksomhet til tross, Ingerid har alltid holdt en beskjeden profil. Vi har utført vårt arbeid med stor respekt for et solid kunstnerskap. Vårt ønske er at utstillingen i Galleri LNM blir en verdig ramme rundt dette kunstnerskapet og at den vil gi publikum et unikt innblikk i et livsverk.» -Margret Reykdal og Mari Krokann Berge

I forbindelse med utstillingen i LNM blir det utgitt en katalog, hvor Holger Kofoed i sin tekst nettopp ser hennes kunstnerskap i lys av den historiske utviklingen. Ingerid Fegerstens navn er også kjent fra de to stiftelsene hun opprettet, henholdsvis i 1986 og 1990. Fra stiftelsene for norske bildende kunstnere og for norske komponister og musikere har det vært tildelt stipendier hvert annet år siden stiftelsesårene. Ingerid har slik spilt en betydelig rolle i det norske kunstfeltet. Denne katalogen skal også ha en rolle utover et utstillingsprosjekt. Den vil disponeres av Fegerstens stiftelser, og vil blant annet kunne gi fremtidige stipendmottakere kjennskap til Ingerid Fegerstens liv og virke, som har vært en forutsetning for stiftelsenes opprettelse og virksomhet.Ingerid Fergersten (f. 1927, Oslo) er utdannet ved Statens Kunst- og håndverksskole (1950 – 54), fra Statens kunstakademi Oslo, (1955-59) og fra Statens konstakademi, Stockholm (1960-62). I tillegg studerte Ingerid glassmosaikk et halvt år ved Kunstakademiet i Ravenna i 1958. Allerede under studietiden i Norge fikk hun flere utsmykningsoppdrag i form av glassmosaikk og glassmaleri til kirkeutsmykninger. Hun har stilt ut ved flere Kunstforeninger og gallerier rundt om i landet. I 1988 var hun med på LNMs jubileumsutstilling og høstutstillingen i 1972. Innkjøpt av flere samlinger og har hatt flere oppdrag for utsmykking av kirker. Ingerid Fegersten har arbeidet aktivt som kunstner siden tidlig 1950-tall og helt fram til de seneste år.

Retrospektiv - Ingerid Fegersten
 • Ingerid Fegersten - Retrospektiv - Ingerid Fegersten
 • Ingerid Fegersten
 • Ved stranden
 • Akryl på lerret
 • 100cm x 130cm
Retrospektiv - Ingerid Fegersten
 • Ingerid Fegersten - Retrospektiv - Ingerid Fegersten
 • Ingerid Fegersten
 • Oversiktsbilde
  Retrospektiv - Ingerid Fegersten
  • Ingerid Fegersten - Retrospektiv - Ingerid Fegersten
  • Ingerid Fegersten
  • Ved gårdsplassen
  • Akryl på lerret
  • 61cm x 51cm
  Retrospektiv - Ingerid Fegersten
  • Ingerid Fegersten - Retrospektiv - Ingerid Fegersten
  • Ingerid Fegersten
  • Tustemyra
  • 1957
  • Olje på lerret
  • 25cm x 34cm
  Retrospektiv - Ingerid Fegersten
  • Ingerid Fegersten - Retrospektiv - Ingerid Fegersten
  • Ingerid Fegersten
  • Oversiktsbilde
   Retrospektiv - Ingerid Fegersten
   • Ingerid Fegersten - Retrospektiv - Ingerid Fegersten
   • Ingerid Fegersten
   • Oversiktsbilde
    Retrospektiv - Ingerid Fegersten
    • Ingerid Fegersten - Retrospektiv - Ingerid Fegersten
    • Ingerid Fegersten
    • Oversiktsbilde