22 1/2 - Gerd Tinglum
Utstilling

Gerd Tinglum

22 1/2

01. juni – 02. juli 2023
«I have forced myself to contradict myself in order
to avoid conforming to my own taste.»
– Marcel Duchamp


Gerd Tinglum viser 20 nye tresnitt fra serien «Vekster fra det ubevisste» i LNM. Hun arbeider alltid i serier, og med en palett som består av et begrenset antall farger.

I verkserien tar Tinglum utgangspunkt i sin egen hage, som er så stor at det er deler av hagen hun lar vokse fritt og uforstyrret, den delen har hun gitt navnet 'det ubevisste'. Det er noe ukontrollerbart med hager som vokser fritt, noen har kanskje for lenge siden plantet noen stauder, frø har kommet med vinden, eller blitt fraktet dit av en fugl, noen trær har selvsådd, og så gror de til en viltvoksende skogshage. Det er navnene til vekster hun mener å finne i denne delen av hagen, hun bruker til å bestemme sekvensen av fargene i maleriene. Hun har laget regler for hvilke farger, og rekkefølgen fargene påføres papiret, som følger plantenes navn. Dette er tilfeldighetsprinsipper hun bruker for å unngå å selv ta visuelle valg som søker harmoni og estetikk. Fargene som skapes, representerer ikke de fargene man kanskje kan forbinde med plantene. Arbeidene trykkes med flere lag med farge og kan sees på som monokromer av farger som vi ikke så lett gjenkjenner, eller kan sette presise navn på, men om man ser nøye etter kan man se fargene tresnittene består av.

Gerd Tinglum er å regne som en av pionerene innen norsk konseptkunst. Verkene hennes er idebaserte, men utforskningene av konseptene er ofte materialbasert. Hun studerte en periode på 70-tallet i Japan, og fokuserte der spesielt på Nihonga, et japansk tradisjonelt maleri som er betinget av en mengde foreskrevne regler. Nå følger ikke Tinglum Nihongas regler, men holdningen i denne tradisjonen har hun holdt på. Ved å jobbe etter et sett med forhåndsdefinerte regler unngår hun at smak, vane og gjentakelse påvirker det visuelle resultatet. Slik sett jobber hun også i forlengelsen av den amerikanske konseptkunsten, og særlig har Sol le Witts Sentences on Conceptual Art vært viktige for henne. Denne kombinasjonen av materialbaserte utforskninger og konseptuelt forankrede verkserier gjør at Tinglums kunstnerskap fremstår uvanlig sterkt både konseptuelt, visuelt og materielt.

Tittelen på̊ utstillingen henviser til at dette er kunstnerens separatutstilling nummer 23 der brøken understreker at utstillingen er en pågående prosess, og ikke er fullført før utstillingen er over.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gerd Tinglum har blant annet stilt ut på Kunsthallen Brandts i Odense, Randers Kunstmuseum, Stavanger Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Kunstnernes Hus, Kunstnerforbundet, Trondheim kunstmuseum, Hå Gamle Prestegård, Dropsfabrikken og Kunstmuseet Nord-Trøndelag.

Arbeidene hennes er innkjøp av (i utvalg): Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Trondheim kommune, Steinkjer kommune, Stavanger Kunstmuseum, Oslo kommunes kunstsamlinger, Kunstmuseene i Bergen, Den norske ambassaden i Sri Lanka, Telenors kunstsamling, Drammens Museum. Tinglum har realisert flere arbeider i offentlig rom, blant annet for Utenriksdepartementet ved den norske ambassaden i New Dehli (India), Furuseth Hageby Oslo kommune, OUSMortensrud psykiatriske klinikk, Halden fengsel, Asker og Bærum politistasjon, Henning kirke og Steinkjer kulturhus.

Tinglum er utdannet i Tyskland, Norge og Japan. Hun bor og arbeider i Oslo.

22 1/2 - Gerd Tinglum
 • Gerd Tinglum - 22 1/2 - Gerd Tinglum
 • Gerd Tinglum
 • Kollaps
 • 2023
 • Ull og bomull
 • Pris: 85000,-
22 1/2 - Gerd Tinglum
 • Gerd Tinglum - 22 1/2 - Gerd Tinglum
 • Gerd Tinglum
 • Hundetunge Cynoglossum officinale
 • 2021
 • Unikt tresnitt
 • 80,4 x 60,8 cm
22 1/2 - Gerd Tinglum
 • Gerd Tinglum - 22 1/2 - Gerd Tinglum
 • Gerd Tinglum
 • Installasjonsbilde - rom 2
  22 1/2 - Gerd Tinglum
  • Gerd Tinglum - 22 1/2 - Gerd Tinglum
  • Gerd Tinglum
  • Installasjonsbilde - rom 2
   22 1/2 - Gerd Tinglum
   • Gerd Tinglum - 22 1/2 - Gerd Tinglum
   • Gerd Tinglum
   • Installasjonsbilde - rom 3
    22 1/2 - Gerd Tinglum
    • Gerd Tinglum - 22 1/2 - Gerd Tinglum
    • Gerd Tinglum
    • Japanpestrot Petasites japonicus
    • 2021
    • Unikt tresnitt
    • 80,4 x 60,8 cm
    22 1/2 - Gerd Tinglum
    • Gerd Tinglum - 22 1/2 - Gerd Tinglum
    • Gerd Tinglum
    • Scilla Stella sibirica
    • 2021
    • Unikt tresnitt
    • 80,4 x 60,8 cm