Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
Utstilling

Hanne Katrine Berg

Evige Øyeblikk

27. november – 21. desember 2014

Berg er født i Grimstad i 1956 og er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1980 -1985) og Statens Kunstakademi i Oslo (1985 -1990). Hun er innkjøpt av bl.a. Bærum kommune og Norsk kulturråd.

I utstillingen Evige Øyeblikk presenterer Berg mindre verk i olje med narrative motiver av mennesker eller spor av mennesker gjengitt i landskaper. Tilsynelatende konstruerte øyeblikk tatt ut av sammenheng og plassert ut i naturen som kan leses som en representant for det ukontrollerbare. Situasjonene som er fremstilt kan virke fremmedgjørende og underlige, der et element av underliggende uro kan spores i alle bildene . Motivene kan virke som om de befinner seg et sted mellom virkelighet og drømmer.
Gjennom sitt billedinnhold søker kunstneren å finne et uttrykk for de eksistensielle sidene ved den menneskelige tilværelsen. Hun beveger seg i et slags grenseland eller som hun selv sier ved tilværelsens ytterpunkter. Kunstneren mener at det er her hun kan fornemme et kanskje tilsynelatende irrasjonelt, men dypereliggende innhold i det menneskelige liv.

Hvordan vil en stemning, en tanke eller en handling gjort langt tilbake i tid, forplante seg videre i enkeltindividers sinn og historie? Vil den fortsette å berøre liv som kommer etter? Hvordan vil en samtale for ca 70 år siden, sette avtrykk i nåtiden?
Disse tankene gjør at fortid, framtid og nåtid faller sammen, og gjør øyeblikket viktig og evigvarende.

Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg - Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg
 • Oversikt (1)
 • 2014
Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg - Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg
 • Reise I
 • 2014
 • Olje på MDF
 • 20x15 cm
Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg - Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg
 • Reise II
 • 2014
 • Olje på lerret
 • 30x60 cm
Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg - Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg
 • Oversikt (2)
 • 2014
Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg - Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg
 • Reise III
 • 2014
 • Olje på MDF
 • 13x20 cm
Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg - Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg
 • Levitasjon II
 • 2014
 • Olje på MDF
 • 24x21 cm
Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg - Evige Øyeblikk - Hanne Katrine Berg
 • Hanne Katrine Berg
 • Levitasjon I
 • 2014
 • Olje på lerret
 • 30x25 cm