Ta del i malernes fagfellesskap - bli medlem i LNM!

Om drøye to uker er det igjen mulig å søke medlemsskap i LNM! Søknadsfristen er 10. april - se LNM.no/medlem for mer informasjon og søknadsskjema.

Hvorfor bli medlem?

Over seks hundre av landets kunstnere er medlemmer i Landsforeningen Norske Malere (LNM), en landsomfattende interesseorganisasjon for malere. LNMs virksomhet omfatter også et galleri i Kongensgate 2 hvor det produseres utstillinger med LNMs medlemmer. LNM dokumenterer medlemmenes kunstneriske virksomhet i et omfattende nettbasert arkiv som omfatter både kunstneres biografier og dokumentasjonsbilder av enkeltverk.

  • Medlemskap i LNM gir en faglig tilhørighet, og legger til rette for diskusjoner om fagtekniske og fagpolitiske problemstillinger.
  • Medlemskap i LNM er et kvalitetsmerke ettersom opptaket av nye medlemmer behandles av et faglig kompetent styre på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner.
  • Medlemskap i LNM kan være til hjelp for den enkelte kunstner enten det gjelder utstillinger, stipendbehandling eller salg av kunstverk.
  • Som medlem av LNM mottar du informasjon som er relevant for kunstnere generelt og malere spesielt: informasjon om stipendordninger, legater, utstillingssøknader, tidsfrister, gjesteatelier osv.
  • Medlemmer kan bli tilbudt utstillingsplass i LNMs galleri som ligger på Bankplassen, hvor det produseres ca 11 utstillinger i året. Søknad om utstillingsplass finner du her.