I tillegg til utstillingsprogrammet i LNMs galleri organiserer vi hvert år et antall utstillinger i vårt prosjektrom.


I 2019 viser vi fem spennende kunstnerskap i prosjektrommet:


Matilda Höög: Scavengers14.03 - 07.04: Matilda Höög: Umiddelbar nærhet

Matilda Höög jobber med øyeblikksbilder. Bildene er malt av spontane fotografier som hun selv har tatt. Motivene som velges ut er folk kunstneren både kjenner og ikke kjenner. Det er ting og situasjoner som har fanget oppmerksomheten, en slags intuitiv gjenkjennelse.


Christian Kolverud: Comp#309.05 - 02.06: Christian Kolverud: Breeze

I sin maleriserie Breeze arbeider Christian Kolverud med abstraherte naturlandskap som utgangspunkt. Motivet bearbeides gjennom multiplisering, addisjon og subraksjon i en visuell lek der virkeligheten på den andre siden av glasset modelleres – som om vinduets optikk forvrenger og manipulerer virkelighetsoppfattelsen.


Dag Leversby: Clumsy Stringency 108.08 - 01.09: Gunnveig Nerol: Frie antagelser

Gunnveig Nerol arbeider med det abstrakte uttrykket som en forlengelse av språket. Verkene er komponert av forskjellige billeduttrykk, noe som gir betrakteren muligheten til å vende tilbake til nye inntrykk gang på gang. Nerols kunstnerskap er differensiert, og hun arbeider med glassmaleri, tegning og grafikk i tillegg til maleri.


Dag Leversby: Clumsy Stringency 105.09 - 29.09: Dag Leversby: Clumsy Stringency

Dag Leversby vil i sin utstilling i prosjektrommet vise arbeider fra maleriserien Clumsy Stringency. Arbeidene er som tittelen indikerer keitete, organiske og dels fysiologiske former koblet opp mot strengere formdannelser, der de tilsammen utgjør en stringent helhet.


Ingrid Toogood31.10 - 24.11: Ingrid Toogood

Kjernen i Ingrid Toogoods kunstneriske praksis er en refleksjon rundt maleriet som medium og en undersøkelse av det flyktige og det uhåndgripelige. Toogood uttrykker seg gjennom flere medier som maleri, fotografi, skulptur eller performance. Men det er likevel maleriets muligheter og begrensninger hennes produksjon hovedsakling kretser rundt.Prosjektrommet 2019
  • Prosjektrommet 2019
  • Matilda Höög
  • Installasjonsfoto
Prosjektrommet 2019
  • Prosjektrommet 2019
  • Christian Kolverud
  • Installasjonsfoto
Prosjektrommet 2019
  • Prosjektrommet 2019
  • Gunnveig Nerol
  • Installasjonsfoto