Olav Starheim
Olav Starheim

Olav Starheim har vært en markant skikkelse i norsk kunstliv i mer enn førti år - i tillegg til å være en bauta i det fagpolitiske miljøet. Nylig ble det offentliggjort at Starheim blir årets mottaker av Ulrik Hendriksens Ærespris. Vi gratulerer og er stolte over å få presentere ham som Månedens kunstner.

Om tildelingen av Urik Hendriksens Ærespris skriver Bildende Kunstneres Hjelpefond følgende:

Starheim (f.1939) tildeles prisen for 2019 for sitt betydelige bidrag til utformingen av norsk kunstpolitikk og for sin innsats gjennom mer enn 40 år som tillitsvalgt i diverse kunstnerorganisasjoner.

Prisen tildeles kunstnere «som har gjort en spesielt for­tjenstfull innsats til beste for kunst og kunst­nere i Norge, gjennom uegen­nyt­tig innsats i kunstner­organisasjonene og/el­ler som en følge av pedagogisk eller annen virksom­het av betyd­ning for kunstens utvikl­ing». Prisen er på 150 000 kroner og deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Starheim kommenterer utviklingen siden han selv startet arbeidet med kunstpolitiske mål slik: - Kravene om økt bruk av kunst, vederlag til kunstnere, og garantiinntekt er på ingen måte innfridd. Det ser ut som kunstens rolle siden den tid faktisk er svekket, for eksempel publiserer avisene nå nesten ikke lenger kunstkritikker.

Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Nyboder
 • Olje på lerret
 • 130cm x 100cm
Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Toscana
 • Olje på lerret
 • 100cm x 140cm
Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Mugga
 • Olje på lerret
 • 100cm x 80cm
Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Familiealbumet
 • Olje på lerret
 • 200cm x 150cm
Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • En Generaltabbe
 • Olje på lerret
 • 200cm x 160cm
Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Det var på høy tid
 • Olje på lerret
 • 130cm x 100cm
Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Olav Starheim
 • Det går greit på børsen
 • Olje på lerret
 • 140cm x 200cm