Nicolay Aamodt
Nicolay Aamodt

Nicolay Aamodt arbeider med maleriet i fri form, med hyppige innslag av tegning og collage. Verkene hans bærer preg av noe fragmentarisk og dynamisk som inngir en følelse av bevegelse.

Selv om Aamodts arbeider i uttrykk beveger seg i forskjellige retninger har de en indre logikk som i gjennomførelsen binder dem sammen. Rastløsheten i motivene og uttrykket stabiliserer seg over en koloritt som er gjennomført og lun.

Det ligger også en umiskjennelig behandling av den tidlige modernismen - kanskje futurisme? - i Aamodts arbeider, som gir dem en familiær aura. Men hvor futuristene beskrev den ytre verdens mekaniske uro oppleves disse verkene mer som en behandling av det indre, emosjonelle.

«En refleksjon over tingene vi omgir oss med og hvilken betydning (eller mangel på betydning) de har og effekten på menneske og miljø. I arbeidet med prosjektet som har fått flere forgreninger og gitt seg uttrykk i forskjellige teknikker og materialer, har verkene gitt en ytterligere dimensjon som «bærer», en slags repetisjon av minnet i stedene og objektene som var utgangspunktet for verket.»

Arbeidene Blonde Ambition I & II - som er tilgjengelige i LNMs salgsavdeling - er utført i en collage-aktig stil - teknisk og tematisk. Verkene hinter mot Roy Lichtensteins knallgule blondiner, mens de preges av en innside og en utside som spenner imot hverandre, som om den sterke gulfargen er drapert over en lys hudtone.


Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Blonde Ambition I
 • 2019
 • Blandet teknikk på papir/papp
 • 90cm x 60cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Blonde Ambition II
 • 2019
 • Blandet teknikk på papir/papp
 • 90cm x 60cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • The Mill
 • 2017
 • Olje og collage på papir
OversiktsbildeHøyskolen Kristiania
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • The Mill
 • 2017
 • Olje og collage på papir
 • Oversiktsbilde
  Høyskolen Kristiania

Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Untitled landscape
 • 2018
 • Akvarell og collage på papir
 • 42cm x 30cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • ​You can't fool me, I´ve been here before I
 • 2018
 • Kull og collage på papir
 • 42cm x 30cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • You can't fool me, I´ve been here before II
 • 2018
 • Olje, kull og collage på papir
 • 42cm x 30cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Guilt
 • 2018
 • Olje på papir
 • 42cm x 30cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • ​Uten tittel
 • 2019
 • Akvarell på papir
 • 42cm x 30cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • ​Figure in landscape I
 • 2018
 • Olje, collage og kull på papir
 • 65cm x 55cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • ​Figure in landscape II
 • 2017
 • Olje, collage og kull på papir
 • 65cm x 55cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • ​Big landscape
 • Collage og fargeblyant på papir
 • 165cm x 150cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • ​Uten tittel (skisse)
 • 2018
 • Olje på papir
 • 30cm x 21cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Sunset I og II
 • 2018
 • Olje, collage og spray på lerret montert på MDF med utskåret treramme
 • 150cm x 100cm
Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Nicolay Aamodt
 • Melt
 • 2019
 • Akryl på lerret
 • 95cm x 150cm