Foto: Jarle Aasland
Natasja Askelund

Natasja Askelunds praksis dreier seg rundt en undersøkelse av de muligheter og begrensninger som ligger i maleriet. Hennes tilnærming til maleriet er forankret i teknikk, kunsthistorien og forskning på dets potensiale.

Askelund arbeider i spennet mellom figurasjon og abstraksjon, og er opptatt av tvetydigheten som oppstår når et gjenkjennelig og forståelig billedspråk, tett knyttet til hverdagslivet, blandes med det poetiske, abstrakte og ekspressive.

Hjerneforsker Alexander R. Luria sier at hjernen alltid prøver å konstruere en forutsigbar verden uansett hvilke forstyrrelser den blir utsatt for. For Askelund manifesterer dette seg i hennes tilnærming til maleriet i måten hun søker å utfordre seg selv, så vel som betrakteren, i det visuelle behovet for å lete etter noe gjenkjennbart, som et landskap, en fortelling, en historie. Maleriets mulighet til å utfordre visuelle oppfatninger, og det å forholde seg til dette ikke-språklige og det underbevisste, er viktig i hennes kunstnerskap.

Natasja Askelund (f. 1969) er bosatt i Stavanger og utdannet ved Vestlandets Kunstakademi, Bergen og Koninklijke Academie Van Beeldende Kunsten, Den Haag. Askelund hadde sin debututstilling på Hå gamle prestegard i 1992 har siden hatt en rekke separatutstillinger ved sentrale gallerier i hele landet som Galleri Opdahl, Stavanger, Galleri Gann, Sandnes, Nord Trøndelag Fylkesgalleri og Haugesund Billedgalleri. Hun har også deltatt på flere gruppeutstillinger på steder som Haugar Kunstmuseum, Drammens museum, Aberdeen Art Gallery, Vestlandsutstillingen, Stavanger kunstmuseum, Høstutstillingen, og LNM. Hun er innkjøpt til en rekke offentlige samlinger, blant annet Nasjonalmuseet, Stavanger Kunstmuseum, Statoil, Rogaland fylkeskommune, Stavanger Kommune.

Foto: Asbjørn Jensen
  • Natasja Askelund
  • Fullblods
Foto: Markus Johansom Bitmap
  • Natasja Askelund
  • Fra Galleril Opdahl
Foto: Markus Johansom Bitmap
  • Natasja Askelund
  • Fra Galleri Opdahl
Foto: Markus Johansom Bitmap
  • Natasja Askelund
  • Fra Galleri Opdahl
Foto: Markus Johansom Bitmap
  • Natasja Askelund
  • Two Of A Kind Beheaded