Medlemmer
Medlemmer

650 av landets kunstnere er medlemmer i Landsforeningen Norske Malere (LNM), en landsomfattende interesseorganisasjon for malere. Organisasjonen ble etablert i 1968 for å fremme malernes interesser og inngår som en av grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstnere.

Medlemskap i LNM tilbys etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formelle og reelle kompetanse.

Se medlemslisten her