Nye utstillingslokaler
Nye utstillingslokaler

Etter 30 år på Bankplassen flytter LNM til nye lokaler i Rådhusgata 25b.

På senhøsten ba huseier om et møte, det viste seg at de var i sluttforhandlinger med en ny leietaker til hele gården i Kongens gate 2, og oppfordret oss til å begynne å se oss om etter nye lokaler. Planen var å starte en omfattende rehabilitering av gården allerede på nyåret, og det derfor kunne bli ugunstig å bli værende i oppsigelsestiden på to år. Heldigvis kom vi ganske raskt over lokaler vi anså som svært interessante. Vi var i god gang med kontraktsforhandlinger før jul, og våren 2024 flytter LNM til rehabiliterte lokaler ved Kontraskjæret. Lokalene i veggen ned mot Oslo Rådhus som opprinnelig var offentlige toaletter, men som i dag er mer kjent for å ha huset Club Skansen.

Daglig leder og Liv Tandrevold Eriksen fra styret dro på befaring til Rådhusgata 25b i november, sammen med Jørgen Craig Lello, tidligere ansatt i LNM og nyutdannet arkitekt. Og i desember fikk styreleder Anders Kjellesvik og nestleder Inga Sund Hofset mulighet til å komme på befaring. Lokalene var da et rått betongskall, noe som ga oss mulighet til å få formet lokalene til LNMs behov. I dialog med daglig leder Randi Thommessen, tegnet Craig Lello en grunnplan til de nye lokalene. Vi er spent på hvordan arbeidshverdagen blir i de nye lokalene, og hvordan de nye utstillinglokalene vil fungere.

Det er vemodig å forlate lokalene på Bankplassen i Oslo, der LNM har vært leietager siden 1994. Det var ikke LNMs eget ønske å flytte, men vi har valgt å se på det som en ny mulighet, når det uansett ikke var mulig å bli værende. Da LNM flyttet til Bankplassen på 90-tallet var Samtidskunstmuseet plassert i gamle Norges Bank på andre siden av plassen, Arkitekturmuseet hadde utstillingsaktivitet og Astrup Fearnley museet var rett ned i gaten. Nå har både Samtidskunstmuseet og Astrup Fearnley flyttet, og det er stille i Arkitekturmuseet. De nye lokalene befinner seg midt mellom Kunstnerforbundet og Oslo Kunstforening, som neppe flytter med det første, men også med nærhet til resten av institusjonene i Kunst i Kvadraturen. Lokalene er også på motsatt side av Rådhusplassen for det nye Nasjonalmuseet. Vi kunne neppe funnet en bedre plassering, så vi satser på at vi kan bli like lenge ved Kontraskjæret som vi har vært på Bankplassen. Første utstilling i de nye lokalene blir med Taru Kallio, som åpner torsdag 16. mai 2024. Velkommen til Rådhusgata 25b!


Flyttingen er støttet av BKH Kunstfondet.


Under kategorien Oppslagstavle legger vi ut tips om utstillingssøknader, stipendfrister, residencies og lignende av interesse for våre medlemmer.

Nye utstillingslokaler
  • Nye utstillingslokaler
  • Bilder fra da LNM flyttet inn på Bankplassen
Nye utstillingslokaler
  • Nye utstillingslokaler
  • BKH logo