Unge inviterte 2019
Utstilling

Fabia Bürger, Mariia Drachuk & Martin Stråhle

Unge inviterte 2019

10. januar – 10. februar 2019

LNM har en lang tradisjon for å invitere unge nyutdannede kunstnere til utstilling og det er spesielt viktig for LNM å bidra til å gi nye stemmer i maleriet en plass i offentligheten.