Om Tjuvlånt

Om Tjuvlånt

Tjuvlånt er et pilotprosjekt fra Landsforeningen Norske Malere (LNM) som søker å gjøre kunst i eget eie mer tilgjengelig og enkelt.

Nå kan du låne kunst fra LNM og prøve det ut på veggen din hjemme - helt gratis!

Tilgjengelige verk

For øyeblikket har vi tilgjengelige verk fra kunstnerne Fredrick Arnøy, Ina Bache-Wiig og Ole Martin Lund Bø. Flere verk vil gjøres tilgjengelige i tiden som kommer!

For å se verk som er tilgjengelige for Tjuvlån, se LNM.no/tjuvlant.
Dersom du vil holdes oppdatert når nye verk legges ut, send oss en e-post!

Ofte spurte spørsmål

Noe du lurer på om Tjuvlånt?

Hvor lenge kan jeg Tjuvlåne et kunstverk?
Verkene lånes ut i to måneder

Hva med transport og montering?
Når du låner et verk ordner vi med transport og monterer verket for deg

Er verkene forsikret?
Mens verkene henger hos deg må de dekkes av din innboforsikring. Forsikring under transport og montering besørges av oss.

Bakgrunn for prosjektet

LNM skal sammen med fire andre kunstaktører utvikle og prøve ut nye metoder og modeller for synliggjøring av visuell kunst. Prosjektet er en del av Ekstraordinær satsing på synliggjøring og markedsføring av det visuelle kunstfeltet i regi av Kulturrådet.

Målsetningen for Tjuvlånt er å nå ut til nye publikum med kunstopplevelsene LNM tilbyr gjennom visning av utstillinger i galleriet såvel som salg av kunstverk. Mange av dem som ikke kjenner oss oppfatter at det å kjøpe kunst er kostbart og krever spesialisert kunnskap. Imidlertid ser vi at våre eksisterende kunder opplever en oppdagelses-glede i kunsten som ikke er utelukkende kompetansebasert, samt at prisnivået over lag er mangfoldig og overkommelig!

For å finne de rette metodene og kunne øke vår kompetanse innen dette samarbeider vi med Anorak, et fullservice kommunikasjonsbyrå med tilhold i Oslo. Sammen med Anorak har LNM utviklet en kampanje kalt Tjuvlånt. Det er ikke nytt med utlån av kunst, men det er en ny tanke å bruke dette som et middel for å nå ut til en potensiell publikumsgruppe som ikke vanligvis oppsøker kunstarenaer. Da med en særlig bruk av sosiale medier som virkemiddel.

Vi vil åpne opp for nye måter å møte kunsten. Ved å vise den i private hjem og bruke sosiale nettverk aktivt ønsker vi å senke terskelen for de første møter man har med kunst. Vi vil også vise hvor verdiskapende kunst kan være og dermed potensielt oppnå nye publikummere og kjøpere.

Lånebetingelser

Lånevilkår
Det lånte verket kan kun brukes etter de bestemmelser som inngår i avtalen.
Verket kan beholdes i to måneder og vil da hentes av LNM om ikke annet er avtalt.
Det forutsettes at låntaker har innboforsikring og da dekker eventuelle skader så lenge det befinner seg hos låntaker, se punkt for forsikring.

Montering
LNM er behjelpelig med montering av verk på vegg, og veggen vil da normalt bli berørt av dette. LNM er ikke ansvarlig for å tilbakestille veggen til opprinnelig utseende.

Transport av verk
LNM står for transport av verk om ikke annet er avtalt. Verket er forsikret av LNM under transport

Forsikring
Det forutsettes at låntaker har gyldig innboforsikring for låneperioden som tar høyde for verkets verdi. Dersom verket skulle skades under låneperioden må dette erstattes av lånetaker, eventuelt gjennom låntakers innboforsikring.

Verket leveres med en tilstandsrapport som brukes om det skulle oppstå skader. Tilstandsrapporten suppleres med ettersendte bilder av verket montert hos lånetaker.