Ole Jørgen Ness
Ole Jørgen Ness

Også for ett år siden åpnet vi en etterlengtet, ny utstilling etter mange uker med stengte dører; da var det den bugnende utstillingen Tertium Quid av Ole Jørgen Ness, som gikk fra 15. mai - 21. juni.

Ole Jørgen Ness presenterte en omfattende visuell helhet satt sammen av ulike lerreter, med varierende formater, bearbeidet i olje gjennom en periode på 20 år.

I utstillingsteksten kunne vi lese følgende om temaene Ness berørte:
Utstillingens tittel refererer til den amerikanske filosofen William James (1842-1910). I sin psykologiske forskning søkte han nye innfallsvinkler i håp om å finne en mulig 'tredje vei'. Samtidens dikotomiske posisjoner, slik de kom til syne i motsetningen mellom religion og naturvitenskap ved forrige millenniums siste århundre-skifte, bidro til fremveksten av fiendtlige fronter. Skillet mellom det naturlige og overnaturlige eller det normale og paranormale ble skjerpet av dogmatiske motsetninger. Det faktum at James viet mye tid til å studere spiritistiske medier var naturlig nok kontroversielt den gang som nå. Uten selv å være overbevist tøyde han pragmatisk på rammene for det akseptable og tuklet med tidens gyldige parametere.

 • Relaterte kunstnere:
 • Ness, Ole Jørgen

Ole Jørgen Ness
 • Ole Jørgen Ness
 • Ole Jørgen Ness
 • Img 3524
Ole Jørgen Ness
 • Ole Jørgen Ness
 • Ole Jørgen Ness
 • Img 3509B
 • 1998
 • 25cm x 20cm
Ole Jørgen Ness
 • Ole Jørgen Ness
 • ​Ole Jørgen Ness
 • Img 3450
Ole Jørgen Ness
 • Ole Jørgen Ness
 • ​Ole Jørgen Ness
 • Img 3492
Ole Jørgen Ness
 • Ole Jørgen Ness
 • ​Ole Jørgen Ness
 • Img 3504
Ole Jørgen Ness
 • Ole Jørgen Ness
 • ​Ole Jørgen Ness
 • Img 3515
 • 120cm x 95cm
Ole Jørgen Ness
 • Ole Jørgen Ness
 • Ole Jørgen Ness
 • Img 3526