Nordic Painting
Nordic Painting

Varje år genomförs inom ramen för Nordic Painting ett utställningssamarbete tillsammans med en tredje part från ett annat nordiskt land. År 2022 är det Norge och Landsforeningen Norske Malere som fungerar som samarbetspartner. Årets utställning blir tvådelad och äger rum dels i Målarförbundets galleri i centrala Helsingfors, dels i Nordisk kulturkontakts anrika lokaler på Sveaborg den 2–20 november 2022.

I januari 2022 anordnades ett gemensamt open call för de båda förbundens medlemmar och totalt inkom 106 ansökningar. En jury bestående av Randi Thommessen och Maiken Stene från LNM, Alina Mänttäri och Sampo Apajalahti från TML samt Annika Bergvik-Forsander från Nordisk kulturkontakt valde ut fyra konstnärer som deltagare i den kommande utställningen. Bland de norska konstnärerna valde juryn ut Ingrid Toogood och Espen Brændsrød, och bland de finländska valdes Satu Raitiainen och Meri Toivanen.

Nordisk kulturkontakt är en av Nordiska Ministerrådets kulturinstitutioner och dess syfte är att initiera och understöda samnordiska konst- och kulturprojekt, samt bidra till en ökad kunskap om nordisk samtida konst och kultur både i Finland och i övriga Norden. I projektet Nordic Painting finansierar Nordisk kulturkontakt de nordiska gästkonstnärernas medverkan i utställningarna.

Deltagande konstnärer 2022

Ingrid Toogood (f. 1976) jobbar inom flera olika genrer, bland annat måleri, skulptur, installation och performance. Genom optiska illusioner med hjälp av skuggor och speglar tar hon upp problemställningar kring tomhet och förlust. Spegeln och skuggan representerar instabila verkligheter och erbjuder ett sätt att manipulera vår uppfattning av rummet i två och tre dimensioner. Skuggeffekten och de många speglarna skapar ett fiktivt djup i bildytan. På det sättet tar Toogood den grundläggande flatheten på allvar, samtidigt som hon drar målerier i nya riktningar och dimensioner. Djupet står inte lägre i vägen för flatheten. Detta lämnar måleriet och de målade skulpturerna i en position mellan de två rumsliga ytterligheterna. https://www.toogood.no/

Espen Brændsrød (f. 1969) är utbildad vid Asker Kusntskole (1989–91) och Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo (Institutt for Farge 1991–96). Hans konstnärliga arbetsfält är inom måleri, teckning och skulptur. Verken är ofta resultat av en processorienterad praxis. Sedan sin debut i Galleri LNM år 2000 har han bland annat ställt ut i Kunsterforbundet (Oslo), Nordnorsk Kunstnersenter (Svolvær) och Trafo Kunsthall (Asker). Han är mottagare av Statens Garantiinntekt (statligt arbetsstipendium) för konstnärer och är hans verk har köpts in av flera offentliga institutioner, som Utrikesdepartementet och Norges Bank. http://www.brendsrod.no/

Satu Rautiainen (f. 1982) utexaminerades år 2008 från Bildkonstakademin i Finland. I sina verk studerar Rautiainen gränsytan mellan konst, hantverk och industriell design ur en feministisk synvinkel. Hon målar med akvareller på papper och med oljefärger. I sina större akvareller kontemplerar hon kring målningstraditioner och målande i modern tid. Rautiainens målningar finns i flera offentliga konstsamlingar, till exempel hos Kiasma, EMMA och Helsingfors konstmuseum. www.saturautiainen.com

Meri Toivanen (f.1996) är baserad i Finland och Belgien. Hon håller som bäst på och slutför sin magisterexamen från Kungliga konstakademin i Antwerpen. Toivanens verk har presenterats i samutställningar i Belgien. Hon undersöker figurationens gränsmarker genom att måla med semi-monokromatiska färger och med användning av bleknande, desintegration och diffusion. Toivanen refererar ofta till finsk filmhistoria, hon leker med bilder som kopplas loss ur sitt sammanhang i populärkulturen för att uppnå nya insikter.

Nordic Painting
  • Nordic Painting
  • 1 Portrett Ingrid Toogood 1
Nordic Painting
  • Nordic Painting
  • 2 32037 D86 4 A4 D 4 C56 8592 878 A989 Bdfc0 1 201 A
Nordic Painting
  • Nordic Painting
  • 3 Satu Rautianen Kuvaaja Ulla Kokki
Nordic Painting
  • Nordic Painting
  • 4 Meri Extra 1920