Martin Stråhle
Martin Stråhle

Martin Stråhles prosjekter handler ofte om å finne nye måter for bildeskaping. Hans utgangspunkt er å møte motivet og materialet med et nytt blikk. Verkene tar for seg maleriets materialitet og maleriet som et utvidet felt.

Hvilken grenser har maleriet, skal man fortsatt holde fast på prinsippene om tredimensjonalitet? Og hvordan forholder maleriet seg til de andre kunstneriske uttrykksformer som skulptur, grafikk, tekstil og performance.

- Martin Stråhle


I de seneste årene har Stråhle arbeidet med å forenkle materialbruk samtidig som han har redusert motiv og komposisjon. Dette har ført han ut i naturen hvor han har tatt i bruk materialer og inspirasjon hentet fra forskjellige geografiske steder. Disse har han deretter innarbeidet i verkene.

Den grafiske trykketeknikken monotypi stod sentralt i Stråhles utstillingen Hand i Hand vist på Kraft i Bergen i 2021. Der brukte han sin egen kroppsvekt for å få materialer som kull, sand og jord til å møtes mellom lerretene. På den måten skaper han et møte mellom naturen, maleriet, kroppen og tyngdekraften. I denne utstillingen ville ikke Stråhle gi noen opphøyd status mellom de forskjellige uttrykk eller teknikker, tvert imot får verkene sin egenverdi og geografiske opphav komme tilsyne i en samtale mellom verkene, mellom det opprinnelige landskapet og presentasjonen av det.


Martin Stråhle (f.1987, Karlstad, Sverige) gikk ut med ein master i kunst ved Fakultetet for Kunst, musikk og design på Universitetet i Bergen i 2018. De siste årene har han stilt ut ved blant annet: Die Box i Leipzig, Møre og Romsdal Kunstsenter i Molde og Babel Visningsrom for Kunst i Trondheim. Han har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger som Høstutstillingen - Kunstnernes hus 2018, der han mottok Norske grafikeres fonds pris for verket Painted by a free spirit. Unge inviterte - Landsforeningen for norske malere (LNM) og Bare mennesket lager rette linjer - Norsk Billedhuggerforening 2019. Samme år ble Martin Stråhle tildelt et års arbeidsstipend fra Norske billedkunstnere.

Stråhles arbeider er kjøpt inn av Trondheim Kunstmuseum og Nordland Fylkeskommune.

Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • 1
Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • 2
Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • 3
Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • 4
Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • 5
Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • Martin Stråhle
 • 6