Menon Economics og BI:CCI gjennomfører for tiden et prosjekt på vegne av Kulturrådet der de skal se på de økonomiske konsekvensene av koronakrisen på kultursektoren. Les mer her.

Nå gjennomføres det to spørreundersøkelser rettet mot en rekke medlemsorganisasjoner, én mot individer og én mot kulturaktører. Denne undersøkelsen er rettet mot individer: Vi håper du har mulighet til å svare på vegne av deg selv. Det er avgjørende for at Kulturrådet skal få presis og nyttig informasjon om de økonomiske konsekvensene av koronakrisen, samt behovet for eventuelle nye tiltak.

Klikk her for å delta

Vi setter pris på om du besvarer undersøkelsen så snart som mulig, senest innen torsdag 15. mai 2020. Det vil ta rundt 5 minutter å fylle ut spørreundersøkelsen.

Siden lenken til undersøkelsen er distribuert gjennom flere organisasjoner og Kulturrådet, kan du ha mottatt lenken til individ-undersøkelsen fra flere aktører. Selv om du har mottatt lenken flere ganger, skal du kun svare på undersøkelsen én gang på vegne av deg selv. Dersom du i tillegg har mottatt lenken til kulturaktør-undersøkelsen, og også representerer en kulturbedrift/organisasjon/institusjon, setter vi stor pris på om du også svarer på denne, på vegne av kulturbedriften/organisasjonen/institusjonen.

Har du spørsmål vedrørende undersøkelsen kan du kontakte Nina Bruvik Westberg i Menon Economics på e-post, nina@menon.no, eller på telefon, 950 650 29.

Her legger vi ut tips om utstillingssøknader, stipendfrister, residencies og lignende av interesse for våre medlemmer.