LNM vil oppfordre alle medlemmer å sjekke ut om man kan søke den nye kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende! Det er raskt og enkelt å søke, behandlingen skjer automatisk i løpet av en dag eller to og pengene er på konto innen tre dager.

4 mai ble den midlertidige kompensasjonsordning for freelancere og selvstendig næringsdrivende åpnet for søknader. Søknaden sendes inn via NAV . Du skal ikke registrere deg som arbeidsledig eller noe sånt, selv om det er Nav som administrerer ordningen.

Denne ordningen er ment å hjelpe oss kunstnere og andre selvstendig næringsdrivende. Den virker imidlertid litt rar i forhold til vårt virke, fordi den forholder seg til månedsinntekt. Den vil dessverre heller ikke passe alle. Et særlig problem med ordningen er f.eks at hvis man har fått avlyst eller utsatt en utstilling nå i år, så er det ofte sånn at inntekten fra i fjor er lav fordi man har jobbet fram mot denne utstillingen i år. Da vil ikke denne ordningen hjelpe noe. Og da er det faktisk slik at de av oss som rammes hardest av krisen, også er de som får minst hjelp.

Men om du hadde overskudd på næringen i fjor (2019) vil du nå kunne søke og få utbetalt 80% delt på 12 for en måned om gangen. Nå kan du søke om støtte for april. I begynnelsen av juni kan du igjen søke om kompensasjon for mai måned osv. Det er ikke bestemt hvor lenge ordningen skal vare.

Ordningen gjelder også om man har deltidsarbeid og annet.

De to viktigste forutsetningene er:

  • Støtten beregnes utfra næringsinntekten din i fjor. Du må gjøre klar regnskapet, eller næringsoppgaven for billedkunstnere for 2019 så du får summen du eventuelt gikk i overskudd med i fjor. (Selve selvangivelsen har utsatt frist til 31 august, og den trenger ikke være innlevert for å søke på ordningen. Men det er utrolig viktig at den tallet i næringsoppgaven for billedkunstnere er det samme som du oppgir i søknaden, da dette vil kontrolleres av NAV i ettertid)
  • Så må du ha hatt inntektsbortfall som følge av corona-situasjonen. Dette er en skjønnsmessig vurdering du selv må gjøre. Som billedkunstner er man jo vant til å ha måneder uten inntekt, så dette kan kanskje være litt vanskelig å definere. Sånn generelt er det likevel nærliggende å tro at de fleste kunstnere vil bli rammet av inntektsbortfall, nå eller senere, da omtrent all aktivitet i kunstfeltet har vært innstilt, og visningssteder og gallerier som omsetter kunst har vært stengt.

Har du hatt null inntekt i mars så skriver man det, og har man hatt inntekt må dette oppgis. Med inntekt menes da overskuddet for søknadsmåneden etter at du har trukket fra alle utgifter. Om du f.eks hadde 100.000 i overskudd i fjor, så vil du kunne få utbetalt kr 8.000 per måned så lenge inntektene uteblir.

Les også mer om øvrige ordninger hos NBK.

Øystein Tømmerås
styreleder