Jonas Daatland
Jonas Daatland

Med utgangspunkt i biologiske, kulturelle, ideologiske og politiske forutsetninger for og forestillinger om maskulin seksualitet og kjønnsidentitet, utforsker Jonas Daatland spørsmål omkring mannens rom for annerledeshet og utenforskap i dagens samfunn.

Queer-teoretikeren Judith Butler argumenterer i boken Gender Trouble (1990) for at kjønn spilles ut og iscenesettes i henhold til bestemte kulturelle normer uavhengig av dets biologiske utgangspunkt. Butler la med sin teori grunnen for en subversiv holdning til kjønn og seksualitet, hvor det gjennom en problematisering av det normative åpnes for et mangfold i kjønnsuttrykk og seksuell identitet.

"Til tross for at deler av den skeive teorien har hatt betydning for de siste tiårenes likestillingskamp, styres likestillingspolitikken like fullt etter et heteronormativt ideal om likhet," skriver Daatland

Med bakgrunn i personlige erfaringer utforsker Daatland alternative uttrykk for mannens kjønnsidentitet, men også andre rom for mannlig seksualitet. I flere av arbeidene rettes perspektivet videre mot historiske og politiske forhold, i det Daatland knytter an til samtidsaktuelle problemstillinger omkring kjønn og seksualitet. Med utgangspunkt i mannlige arketyper reiser Daatland kritiske spørsmål omkring moderne kjønnsidealer ved å åpne for alternative erfaringer utenfor det normative.

  • Relaterte kunstnere:
  • Jonas T. Daatland (Website)