Ingrid Aarvik Berge
Ingrid Aarvik Berge

Humidity ble laget til en separatutstilling jeg hadde på Podium i Oslo i 2012, der jeg viste en serie malerier. Temaet for serien er det moderne menneskets fremmedfølelse i naturen. Jeg har forholdt meg til en motivkrets som tok utgangspunkt i fotografier og erindringer fra fortiden.

I 2013, året etter denne utstillingen, kjøpte jeg og min kjæreste et småbruk. Det har vært en livsendrende avgjørelse, en drastisk endring fra det å være en ung kunstner i Oslo, til gårdsbruk med dyrehold og selvforsyning.

Mitt kunstneriske arbeid har som følge av denne forandringen endret innhold mot en mer deltakende måte å leve med natur på. En interesse for biologisk og naturlig mangfold har økt i takt med kunnskapen vi har tilegnet oss.

Motivene jeg velger nå er ofte hentet fra min egen hverdag og interessefelt som spinner rundt naturlige og kulturelle sykluser og samspill. Når man bor i en by er det vanskelig å se sammenhengen og samspillet vi mennesker har i naturen, både når det kommer til de fantastiske muligheter som naturmangfoldet gir, og en stadig trussel for økosystemene.

Å drive gårdsbruk er en livsstil som for meg går hånd i hånd med et kunstnerisk virke, mer som en helhetlig, fullkommen kunstpraksis. Kunnskap om planter, dyr, arter, jord, håndverk, og tradisjon kombinert med erfaringer og utfordringer preger og inspirerer hver eneste dag.

Med natur menes noe som ikke er skapt av mennesker. Det kan bli brukt som motsetning til kultur. Ordet kommer fra latin natura, som betyr "fødsel." Det ble opprinnelig brukt om egenskapene som var medfødt i hver en person eller nedfelt i hver en ting, men i dag blir begrepet natur helst brukt om den utemmede verden rundt oss.

  • Relaterte kunstnere:
  • Ingrid Aarvik Berge (Website)