Heidi Marie Wien
Heidi Marie Wien

Akerselva som bakgrunn for maleriene mine oppstod da jeg begynte å arbeide i Nydalen og passerte elva på vei til og fra jobb. Til faste tider hver uke har jeg gått tur i et relativt avgrenset område fra Frysja ned til Nydalen t-banestasjon. Gjennom året har jeg studert og dokumentert elveleiet, gjenglemte gjenstander, søppel, snø og løvverk. Maleriene er et resultat av disse hverdagslige observasjonene og min opplevelse av disse stedene.

Fra arkivet
Heidi Marie Wien
Estuary
2018, Akryl på lerret, 120cm x 140cm

Gjennom rytme og bevegelse bruker jeg elvas struktur som inspirasjon til maleriet.

Elva forflytter jord og sedimenter, den er formløs og kaotisk, flyter over og samler seg, og er i stadig forandring. Jeg utforsker disse glidende overgangene mellom det konkrete og det abstrakte, det klare og utflytende i maleriet.

Kontrastene oppstår i møte mellom den tilsynelatende uberørte naturen og det urbane rekreasjonsområdet langs elva. Min prosess er todelt, observasjon og dokumentasjon utendørs, mens maleriene blir utført i atelieret. Maleriene blir til gjennom minnet av disse stedene, fotografier og tilfeldigheter som oppstår i den maleriske prosessen. Jeg ønsker å beskrive det subjektive blikket, ofte rettet mot bakken for å vise detaljer og strukturer.

  • Relaterte kunstnere:
  • Heidi Marie Wien (Website)

Heidi Marie Wien
  • Heidi Marie Wien
  • Heidi Marie Wien
  • Estuary 120 X140Cm Akryl Pa Lerret 2017
  • 2017
  • 120cm x 140cm