Susanne Kathlen Mader
Susanne Kathlen Mader

I mitt arbeid står fargenes samspill, interaksjon og virkningen i rommet sentralt. Jeg begynner å male når lysten på en farge, en form på et vist format, rund eller rektangulær, liten eller stor, melder seg.

Det som setter meg i gang kan være noe jeg har sett helt konkret for eksempel i et natur – eller bylandskap, et fargespill i skyggen, en struktur i murverket, en mekanisk form i en anleggsmaskin. Noen ganger er det en detalj eller et element i et tidligere bilde som blir utgangspunktet. Det kan være musikalske inntrykk, men ofte er det samlete kondenserte inntrykk som ikke kan spores tilbake.

Fargen får den toneangivende rollen, selv om formen er like viktig, men det er fargen som styrer. Jeg har en presis forestilling om den rette fargen til akkurat det neste steget og setter ikke i gang før jeg ser den. Den første fargen / formen kaller på den neste som motspiller, den tredje osv. Det skapes spenningsbuer mellom nyansene, luft og dynamikk i overflaten. Jeg ønsker at det "skal puste". Komposisjonen bygger seg opp i et balansespill ofte i mange lag, hvor spor av overmalinger er en del av helheten, til den siste brikken er på plass. Målet mitt er at maleriet er intenst og selvfølgelig til stede uten å lage støy.

Tittelen kommer i etterkant. Assosiasjonen til en landebane, et fly som letter ledet til Take off. Tittelen skal ikke være for snever i sin tolkningsmulighet, men gi frirom akkurat slik at maleriet åpner for mangfoldige tolkninger.Susanne Kathlen Mader (f. 1964, Walsrode, Tyskland) studerte maleri og grafikk ved University of Arts, i Braunschweig, Tyskland og har diplom og mastergrad i billedkunst. I 1992, etter studietiden, flyttet hun til Grenoble, Frankrike. Med opphav i en ekspresjonistisk, nord-europeisk tradisjon blir arbeidet hennes gradvis friere og lener seg mot abstrakte landskapsmotiver, påvirket av lysspillet og fargene i det sørlige klimaet. Farge og form ble hovedfaktorene i hennes undersøkelser. En ny fase startet da hun flyttet til Norge i 1998, hvor arbeidet hennes raskt utviklet seg mot geometrisk abstraksjon. Mader har stilt ut bredt i Norge og utlandet, med separatutstillinger bla.a. i Kunstnerforbundet, Hå Gamle Prestegård, Nordnorsk Kunstmuseum og LNM. Hun har gjennomført en rekke offentlig utsmykninger i tillegg til organisatoriske verv og arbeid som kunstnerisk konsulent.

  • Relaterte kunstnere:
  • Susanne Kathlen Mader (Website)

Susanne Kathlen Mader
  • Susanne Kathlen Mader
  • Susanne Kathlen Mader
  • 7 Paeb 7 Take Off
  • 2016
  • 70cm x 70cm