Filmvisning
Filmvisning

18.00 LNMs styreleder Øystein Tømmerås introduserer filmene

18.15 Det er mellom deg og utsikten av Maiken Stene og Greg Pope (varer ca. 5.min)

18.25 The Mill and The Cross (2011)


Filmvisning
  • Filmvisning
  • Maiken
    Filmvisning
    • Filmvisning
    • Pieter Bruegel D 007