Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
Exhibition
10. September – 04. October 2015

Galleri LNM viser i perioden 10. september til 4. oktober en gruppeutstilling med tre ulike malere. De representerer forskjellige innganger til maleriet, men jobber alle med det intuitive, det ikke planlagte.

Miles McAlinden (1937) jobber med å skape en dialog mellom konkret rom og illusjonistisk billedflate. Ved å gi maleriets primære materialer, det vil si lerret, maling og blindrammer, avvikende funksjoner oppstår en annen energi, artikulasjon og plastisitet. Dette fremkaller nye måter å betrakte maleriet på.
- Jeg har de siste 15 årene arbeidet med spørsmålet Hva kan jeg gjøre for maleriet? Jeg undersøker maleriets grunnleggende egenskaper og forsøker å se på maleri fra uventede perspektiv. Ved å ta i bruk atypiske handlinger som perforering, vrengning av billedrom og generell dekonstruksjon av maleriets vesen stilles nye spørsmål.

Nicklas Gahnström (1973) er opptatt av det utforskende maleriet som gjennom ulike prosesser nærmer seg ekspressive tredimensjonale konstruksjoner. Forskjellige maleriske strategier spiller mot hverandre i et sammensatt billedrom som verken kan beskrives som abstrakt eller figurativt.
- Det er maleriets eget språk som er det interessante for meg. Hva dette mediet spesifikt har å tilby, som jeg ikke finner andre steder, og fordi det er en glede å se ting vokse frem. Jeg er også avhengig av materiell motstand. Jeg bruker bevisst “stygge” materialer for å finne “det vakre i det fule” – eller mer presist, i det skjøre og forgjengelige. Det er ikke åpenbart, og skal ikke være det, men jeg prøver i hvert fall å etterlate en tanke om det.

Christian Tony Norum (1980) arbeider hovedsakelig med oljemalerier, hvor maleriet i ulike kunsthistoriske kontekster blir brukt som en kilde til poetiske performancer, grafikk, tegning, skulpturer, installasjoner og video.
- Jeg jobber først og fremst med maleri og performance, hvor kunsthistorien til abstrakt maleri blir benyttet som en uskyldig åpen kilde til koder. Disse dekoder jeg og komponerer inn i et helhetlig og selvstendig utrykk. Jeg setter spørsmålstegn ved kunstnerens egen natur, rollen ved å være en kunstner og funksjonen av et tilholdssted som et ”museum” eller kunstmarkedet.

Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Gahnström og McAlinden
 • Gahnstroem Mcalinden
 • 2015
Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Nicklas Gahnström
 • Gahnstrom
 • 2015
Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Gahnström og McAlinden
 • Overikt2 Mgn
 • 2015
Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Miles McAlinden
 • Altered Functions 2012
 • 2012
Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • 20150910 102041 Resized
 • 2015
Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Christian Tony Norum
 • Norum
 • 2015
 • 195x145/150x100 cm
Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Miles McAlinden | Nicklas Gahnström | Christian Tony Norum
 • Oversikt1