Simple Complex
Exhibition

Marius Martinussen

09. May – 03. June 2018

Det er med stor glede LNM inviterer til åpning av utstillingen Simple Complex med nye arbeider av Marius Martinussen!

For sin utstilling i LNM har Martinussen utarbeidet en ny verksserie hvor han har jobbet mot en rendyrking av abstraksjonen. I Simple Complex har han arbeidet med maleriets flate gjennom felter av graderte, dekkende og overlappende sjikt som bygger opp bildets endelige form. Gjennom en møysommelig teknisk prosess med maskeringstape og spraylakk har Martinussen bygget opp komplekse mønstre etter klassiske komposisjonsprinsipper – med utgangspunkt i det gylne snitt. 

Martinussens innfallsvinkel mot abstraksjonen starter gjennom en praksisbasert, formal utførelse – utforskningen av den tekniske applikasjonen av fargestoffer på lerretet. Som han sier det selv, ønsker han “å utforske maleriet uten pensel.” Ofte er det teknikken som dikterer hvilke motiver som oppstår – og hvordan. Behandlingen av de kunsthistoriske og -teoretiske referansene i Martinussens arbeid gjør seg gjenstand til en ambivalens over maleriets dogmer og historiske grep.

Han nærmer seg maleriets utfordringer via en utforskning av det formale i tillegg til innarbeidning av kunsthistorie og kunstteori. I tidligere arbeider jobbet Martinussen med forholdet mellom ulike maleriske språk i samme bilde. Motivene hans oppstår ofte ut ifra den teknikk som han benytter seg av. For kunstneren er disiplin og variasjon i arbeidsmetode en viktig del av det å male et bilde. 

––––– 
Marius Martinussen (f. 1978 i Arendal) arbeider som kunstmaler og grafiker. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, hvor han ble uteksaminert med mastergrad i 2004. Han har hatt en ekspansiv utstillingsvirksomhet i inn- og utland og har gjennomført en rekke offentlig utsmykningsoppdrag. Han er representert i et stort antall offentlige samlinger, blant annet Norsk Kulturråd, Statoil, Rederiforbundet, Norges Bank, Kunst på arbeidsplassen, Haugesund Kunstmuseum og Trondheim kommune.

Foto: Jens Hamran
 • Marius Martinussen - Simple Complex
 • Marius Martinussen
 • Swirl
 • 2018
 • Acrylic on canvas
 • 210x240
Foto: Jens Hamran
 • Marius Martinussen - Simple Complex
 • Marius Martinussen
 • Simple Complex
 • 2018
 • Acrylic on canvas
 • 140x120 cm
Foto: Jens hamran
 • Marius Martinussen - Simple Complex
 • Marius Martinussen
 • Offworld
 • 2017
 • Acrylic on canvas
 • 240x210 cm
Simple Complex
 • Marius Martinussen - Simple Complex
 • Marius Martinussen
 • Evolve
 • 2018
 • Acrylic on canvas
 • 120x100 cm
Simple Complex
 • Marius Martinussen - Simple Complex
 • Marius Martinussen
 • Passing
 • 2018
 • Acrylic on canvas
 • 120x100