Prosjektrommet
Projectroom

Gunnveig Nerol

08. August – 01. September 2019

Gunnveig Nerol arbeider mest med abstrakte uttrykk. Komposisjonene og bakgrunn for arbeidene er likevel forbundet med konkrete opplevelser og viser hennes refleksjoner over disse.

De kan derfor ha noe gjenkjennbart i sin utforming. Nerol bearbeider de fragmentariske inntrykk som man forholder seg til daglig og formidler disse videre i verkene. Ønsket er å bygge en helhet ut av det av alt den visuelle støyen vi omgir oss med.

Nerol blander det å jobbe spontant på lerretet med bruk av refleksjoner gjort på skisser. Hvordan uttrykket blir er ikke kjent når prosessen starter, men blir til under arbeidet. Hun ønsker et uttrykk som er mangesidig og flertydig. Hun vil utfordre betrakteren og trekke ’lesningen’ av maleriene bort fra vante antagelser.

Nerol oppfatter farger som grunnleggende skulpturelle. Med fargene bygger hun former og med formene malerier. Nerol bearbeider inntrykk og uttrykker indirekte sine refleksjoner. Hun ser abstrakt på det konkrete og konstruerer rom med farger i den todimensjonale flaten.Gunnveig Nerol (f. 1958) har sin kunstneriske utdannelse fra Kyoto City College of Fine Arts, Japan og Vestlandets Kunstakademi. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på mange gruppe- og kollektivutstillinger. Hun er produktiv og arbeider innen flere teknikker og materialer. Hun jobber i hovedsak med tegning, gjerne med et eget tema over en lengre periode. Resultatene hun arbeider frem fører hun ofte over i multiple kunstuttrykk som maleri og glassmaleri. Hun har utført en rekke monumentale oppgaver i og på offentlige bygg.

Prosjektrommet
 • Gunnveig Nerol - Prosjektrommet
 • Gunnveig Nerol
 • Img 2675
  Prosjektrommet
  • Gunnveig Nerol - Prosjektrommet
  • Gunnveig Nerol
  • Img 2561
   Prosjektrommet
   • Gunnveig Nerol - Prosjektrommet
   • Gunnveig Nerol
   • Img 2553
    Prosjektrommet
    • Gunnveig Nerol - Prosjektrommet
    • Gunnveig Nerol
    • Img 2552 B
     Prosjektrommet
     • Gunnveig Nerol - Prosjektrommet
     • Gunnveig Nerol
     • Img 2672
      Prosjektrommet
      • Gunnveig Nerol - Prosjektrommet
      • Gunnveig Nerol
      • Img 2550