Fra en reise
Fra en reise
Fra en reise
Fra en reise
Fra en reise
Exhibition

Nils Eger

06. September – 30. September 2018

I utstillingen Fra en reise viser Nils Eger erindringsbilder utarbeidet fra minner og sanseinntrykk. Gjennom motivvalg og teknikk bearbeider Eger en fragmentert og abstrahert innfallsvinkel til persepsjon og hukommelse: Kunstneren bygger opp et visuelt formspråk der lys, landskap og arkitektur er dekonstruert og gjenoppbygget med en kontant geometri, til en subjektiv og overskridende opplevelse.

Minner lagres ikke statisk i hukommelsen som et uforanderlig objekt som kan tas frem, eksamineres og settes uberørt tilbake. Nyere forskning viser at minner gjenoppleves når de hentes frem - de er bruksobjekter som endres og slites. De er kontinuerlig subjektive til hvem vi var da de ble skapt, og hvem vi er når vi bruker dem igjen.

Nils Eger undersøker nettopp hvordan vi ser verden og hvordan våre erfaringer lagres i minnet. Hvordan det vi ser er påvirket av hva vi tidligere har sett, og hvem vi er. Videre arbeider han med hvordan dette kan uttrykkes i maleriets vokabular. Opplevelsen av å se handler heller ikke bare om synet, men også om andre sanseinntrykk; duft, lyd, temperatur, bevegelse.

Maleri-mediets hukommelse er også sterkt til stede i Egers arbeid gjennom hans bruk av eggtempera - en teknikk som strekker seg tilbake til middelalderens tradisjon. Teknikken muliggjør en dybde, lysvirkning og gjennomskinnelighet i verkenes overflater som ikke er oppnåelig med akryl- og oljefarger. Egers komposisjoner bygger på de “franske formater”, som igjen baserer seg på det gylne snitt. Disse ble i sin tid utviklet for å yte balanse og harmoni til billedflaten. Eger benytter dem ikke minst for å understreke bildets klanglige uttrykk.

I arbeidet med maleriets virkemidler transformeres minnene til et mer abstrakt uttrykk og arbeidsprosessen gir impulser som blir den viktige drivkraften videre. Verkets arkitektur, fargenes gjensidige forhold og form, og strøkets retninger er dominerende problemstillinger i arbeidet.

Nils Eger (F. 1944) i Oslo. Han har tidligere stilt ut ved bl.a Hå Gamle Prestegard, galleri Gann, Stavanger og ved flere Kunstforeninger rundt i landet.  I flere omganger har han blitt valgt til å delta på Høstutstillingen, Sørlandsutstillingen og UKS Vårutstilling. Han er innkjøpt av Stavanger Kunstmuseum, Nork Kulturåd og Riksgalleriet (Najonalmuseet).

Fra en reise
 • Nils Eger - Fra en reise
 • Nils Eger
 • 0988 B
 • 2018
 • 116cm x 89cm
Fra en reise
 • Nils Eger - Fra en reise
 • Nils Eger
 • 0970 B
 • 2018
 • 65cm x 81cm
Fra en reise
 • Nils Eger - Fra en reise
 • Nils Eger
 • 0947 B
 • 2018
 • 38cm x 46cm
Fra en reise
 • Nils Eger - Fra en reise
 • Nils Eger
 • 0980 C
 • 2018
 • 145x115 cm