Empat - Inga Sund Hofset
Exhibition

Inga Sund Hofset

Empat

17. September – 17. October 2021

Inga Sund Hofset undersøker hva abstraksjon innebærer. Hun følger en prosessorientert metode i måten hun bygger opp maleriet, og veksler mellom å la det ekspressive og følelsesladde få styre og å utforske det logiske og tørre.

Gjennom bruk av forskjellige formater skaper hun også en rytmisk struktur. Ved å tillate seg å bruke elementer eller virkemidler man ikke så lett forstår eller som tilsynelatende ikke passer helt inn i helheten, søker hun å skape motstand for seg selv og publikum. Med vitende vilje kan hun sabotere seg selv om verket ligger an til å bli for riktig, for fint. Dette skaper en dynamikk i hennes maleriske prosess, hun vekselsvis bygger opp, og bryter ned. Det er heller ikke uvanlig at hun starter et verk med en malerisk ide hun ønsker å teste ut, som hun så overfører til i et annet maleri, mens det første maleriet ender med å utvikle seg videre i en ny retning. Slik skapes en sammenheng mellom verkene, de står i relasjon til, og kobler seg på hverandre.

En empat er en person med en særegen evne til å oppfatte og ta til seg den emosjonelle tilstanden til et annet menneske, en form for empatisk høysensitivitet. Inga Sund Hofsets malerier har alle sin egenkarakter, men de er koblet sammen, de tar opp i seg elementer fra hverandre og de støtter seg på hverandre.

På LNM viser hun et stort maleri på nærmere tre meter, litt over halvparten er ekspressivt malt, der hun folder seg ut i lerretets fulle høyde. Mens i høyre del av verket er det noen felter med malerier i maleriet, som først er markert opp i hvitt, slik at feltene får en hvit ramme. Her tester Inga Sund Hofset ut ideer, ikke bare i de mindre feltene, men også maleriet som helhet. Det kan se ut til at de mindre feltene er maleriske skisser til noe av det man finner igjen i den andre delen av maleriet. Det er både heftig og voldsomt, og begrenset og kontrollert, og ikke minst åpent. Flere av verkene kan fremstå som uferdige, hun avslutter før verkene har sluttet en full sirkel, og de har fortsatt i seg potensialet til å gå i forskjellige retninger, og det er kanskje først i relasjonen til andre verk de blir fullendte.


Inga Sund Hofset (f. 1983, Ringerike) fullførte sin mastergrad i 2016 ved Kunstakademiet i Oslo, KHiO. Tidligere visningssteder Sund Hofset har stilt ut på inkluderer Elephant Kunsthall i Lillehammer, Akershus Kunstsenter i Lillestrøm, Kvit galleri i København og Kösk, Oslo. Inga Sund Hofset bor og jobber i Oslo.

Empat - Inga Sund Hofset
 • Inga Sund Hofset - Empat - Inga Sund Hofset
 • Inga Sund Hofset
 • Img 4610
  Empat - Inga Sund Hofset
  • Inga Sund Hofset - Empat - Inga Sund Hofset
  • Inga Sund Hofset
  • Img 4624B
  • 2021
  • 63,5cm x 45,5cm
  Empat - Inga Sund Hofset
  • Inga Sund Hofset - Empat - Inga Sund Hofset
  • ​Inga Sund Hofset
  • Img 4607
   Empat - Inga Sund Hofset
   • Inga Sund Hofset - Empat - Inga Sund Hofset
   • ​​Inga Sund Hofset
   • Img 4650
    Empat - Inga Sund Hofset
    • Inga Sund Hofset - Empat - Inga Sund Hofset
    • Inga Sund Hofset
    • Img 4626B
    • 2021
    • 45,5cm x 37,5cm
    • Price: 10000,-
    Empat - Inga Sund Hofset
    • Inga Sund Hofset - Empat - Inga Sund Hofset
    • ​​​Inga Sund Hofset
    • Img 4627
     Empat - Inga Sund Hofset
     • Inga Sund Hofset - Empat - Inga Sund Hofset
     • ​​​​Inga Sund Hofset
     • Img 4647
      Empat - Inga Sund Hofset
      • Inga Sund Hofset - Empat - Inga Sund Hofset
      • Inga Sund Hofset
      • Img 4635B
      • 2021
      • 129cm x 89,5cm
      Empat - Inga Sund Hofset
      • Inga Sund Hofset - Empat - Inga Sund Hofset
      • ​​​​​Inga Sund Hofset
      • Img 4641
       Empat - Inga Sund Hofset
       • Inga Sund Hofset - Empat - Inga Sund Hofset
       • Inga Sund Hofset
       • Img 4636
       • 2021
       • 45,5cm x 37,5cm
       • Price: 10000,-
       Empat - Inga Sund Hofset
       • Inga Sund Hofset - Empat - Inga Sund Hofset
       • Inga Sund Hofset
       • Img 4639B
       • 2021
       • 93,5cm x 63,5cm
       • Price: 22000,-