Askheim/Meslom: Hva sa du?
Projectroom

Prosjektrommet

06. September – 30. September 2018

Portrettene er nøyaktig utført i olje og har en fotorealistisk utførelse. De utforsker malerienes kunsthistoriske problemstillinger rundt representasjonen av et subjekt, og subjektets isolasjon fra virkeligheten. Miniatyrenes størrelse, konsentrasjonen og den nitidige maleriprosessen forsterker dette forholdet ved å lage en illusjon av dybde mellom figuren – sentralt plassert i forgrunnen av maleriet – og den fiktive, abstrakte bakgrunnen.

Spenningen mellom isolasjon og kommunikasjon har lenge vært en inspirasjonskilde for Askheim og Melsom, og er også det konseptuelle fundamentet for denne nye maleriserien. Ved å spørre samtidige kunstnere om å male portretter av dem, åpnet det seg en mulighet for å stille spørsmål rundt sitt eget forhold til – og separasjon fra – kunst, og en mulighet til å reetablere forholdet gjennom en ny tilnærming til egen praksis.

Hans Askheim (f. 1972) og Irina Melsom (f. 1972) har samarbeidet som kunstnere siden 1999. De har utdannelse fra SHKS, Kunstakademiet og fra det School of the Art Institute of Chicago. De har stilt ut på diverse gruppeutstillinger i Chicago, bl.a. i Monique Meloche Gallery og The Suburban Gallery, dessuten i A.I.R. Gallery i London i forbindelse med Lexmark-prisen. Tidligere har de hatt separatutstilling og deltatt på flere gruppeutstillinger i LNM. I 2004 deltok de på Høstutstillingen, hvor de mottok KEMs debutantpris.

Askheim/Meslom: Hva sa du?
 • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
 • Askheim/Melsom
 • 1014
  Askheim/Meslom: Hva sa du?
  • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
  • Askheim/Melsom
  • 1018
   Askheim/Meslom: Hva sa du?
   • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
   • Askheim/Melsom
   • 1026 B
    Askheim/Meslom: Hva sa du?
    • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
    • Askheim/Melsom
    • 1021 B
     Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Hans Askheim & Irina Melsom
     • 1001
     • 2018
     • 6cm x 7cm
     Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Hans Askheim og Irina Melsom
     • Gerd 1080P
     • 2018
     • 6cm x 7cm
     Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Hans Askheim og Irina Melsom
     • Aasil
     • 2018
     • 6cm x 7cm
     Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Hans Askheim og Irina Melsom
     • Bettina
     • 2018
     • 6cm x 7cm
     Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Hans Askheim og Irina Melsom
     • Gavin
     • 2018
     • 6cm x 7cm
     Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Hans Askheim og Irina Melsom
     • Gerd
     • 2018
     • 6cm x 7cm
     Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Hans Askheim og Irina Melsom
     • Keith
     • 2018
     • 6cm x 7cm
     Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Prosjektrommet - Askheim/Meslom: Hva sa du?
     • Hans Askheim og Irina Melsom
     • Pablo
     • 2018
     • 6cm x 7cm