The Anachronicles of The Present
Exhibition

Tommy Johamsson

05. February – 01. March 2015

Tommy Johansson (1975) bor i Oslo og er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. I utstillingen The Anachronicles of The Present viser han maleri, skulptur og arbeid på papir.

Mot denne utstillingen har Tommy Johansson utforsket maleprosesser som artikulerer og bearbeider ulike begreper om tid.  Ukedagene assosieres med arbeid og hverdag, uken representerer syklisk og ritualistisk tid.
Johansson skriver ukedager eller datoer i olje eller annet på lerret - onsdag males når det er onsdag og overmales med torsdag dagen etter, osv. Maleriene varierer i størrelse og er utviklet i forskjellige tidsrom, noen i opptil flere år. Karakteristisk for denne måten å jobbe på, er at det forsterker opplevelsen av maleakten som en valgsituasjon.

The Anachronicles of The Present dveler ved et pågående arbeide som prinsipielt mangler grenser. Utstillingen postulerer at en aldri skal undervurdere et banalt utgangspunkt. Det som gjelder er hvordan man møter oppgaven.

The Anachronicles of The Present
 • Tommy Johamsson - The Anachronicles of The Present
 • Tommy Johansson
 • Uten tittel
 • 2014
 • Oil on canvas
 • 210x170 cm
The Anachronicles of The Present
 • Tommy Johamsson - The Anachronicles of The Present
 • Tommy Johansson
 • Uten tittel
 • 2015
 • Oil, cotton canvas and MDF
 • 100x75x37 cm
The Anachronicles of The Present
 • Tommy Johamsson - The Anachronicles of The Present
 • Tommy Johansson
 • Uten tittel
 • 2015
 • Oil on canvas
 • 179x140 cm
The Anachronicles of The Present
 • Tommy Johamsson - The Anachronicles of The Present
 • Tommy Johansson
 • Overview 1
 • 2015
The Anachronicles of The Present
 • Tommy Johamsson - The Anachronicles of The Present
 • Tommy Johansson
 • Uten tittel
 • 2015
 • Oil on cardboard
 • 70x39 cm