Møtet finner sted i LNMs lokaler i Kongens gt. 2.

Kun medlemmer som har betalt kontingent til LNM og NBK har anledning til å fremlegge saker, samt avgi stemme. To stemmefullmakter pr. medlem kan medbringes.

Årsberetning for 2019 samt sakspapirer for årsmøtet sendes til medlemmene to uker i forveien.

Det vil bli lett servering.