Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
Utstilling

Jonas Daatland

Psychomachia Revisited

05. juni – 29. juni 2014

Jonas Daatland (1975) er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo. Han har avholdt flere separatutstillinger og deltatt på en rekke gruppeutstillinger i Norge og i utlandet. Hans arbeider er blant annet innkjøpt av Kulturrådet og Statoil Art Collection. Han arbeider i all hovedsak med maleri, collage og grafikk.

Budskapet er fremtredende i Daatlands utstilling. Med utgangspunkt i biologiske, kulturelle, ideologiske og politiske forutsetninger for og forestillinger om maskulin seksualitet og kjønnsidentitet, utforsker Jonas Daatland spørsmål omkring mannens rom for annerledeshet og utenforskap i dagens samfunn.
Queer-teoretikeren Judith Butler argumenterer i boken Gender Trouble (1990) for at kjønn spilles ut og iscenesettes i henhold til bestemte kulturelle normer uavhengig av dets biologiske utgangspunkt. Butler la med sin teori grunnen for en subversiv holdning til kjønn og seksualitet, hvor det gjennom en problematisering av det normative åpnes for et mangfold i kjønnsuttrykk og seksuell identitet.
"Til tross for at deler av den skeive teorien har hatt betydning for de siste tiårenes likestillingskamp, styres likestillingspolitikken like fullt etter et heteronormativt ideal om likhet," skriver Daatland
Med bakgrunn i personlige erfaringer utforsker Daatland alternative uttrykk for mannens kjønnsidentitet, men også andre rom for mannlig seksualitet. I flere av arbeidene rettes perspektivet videre mot historiske og politiske forhold, i det Daatland knytter an til samtidsaktuelle problemstillinger omkring kjønn og seksualitet. Med utgangspunkt i mannlige arketyper reiser Daatland kritiske spørsmål omkring moderne kjønnsidealer ved å åpne for alternative erfaringer utenfor det normative.

Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland - Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland
 • Alma Mater
 • 2014
 • Akryl, kritt og collage på lerret
 • 100x140 cm
Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland - Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland
 • Animus Manendi
 • 2014
 • Akryl, kritt og collage på lerret
 • 115x80 cm
Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland - Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland
 • Parc Peniel
 • 2014
 • Akryl og kritt på lerret
 • 140x94 cm
Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland - Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland
 • Anima Animus 1
 • 2014
 • Akryl og kritt på lerret
 • 55x60 cm
Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland - Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland
 • Anima Animus 2
 • 2014
 • Akryl og kritt på lerret
 • 55x60 cm
Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland - Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland
 • Animus Nocendi 2
 • 2014
 • Akryl og kritt på lerret
 • 50x40 cm
Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland - Psychomachia Revisited - Jonas Daatland
 • Jonas Daatland
 • Animus Nocendi 4
 • 2014
 • Akryl og kritt på lerret
 • 50x40 cm