"Mikael Øye Hegnar"
Utstilling

Mikael Øye Hegnar

"Mikael Øye Hegnar"

02. oktober – 26. oktober 2014

Mikael Øye Hegnar er født i 1984 i Oslo. Han har BA fra Kunsthøyskolen og MA fra Kunstakademiet i Oslo. Tidligere har han blant annet stilt ut ved Tegnerforbundet, Akershus Kunstsenter, Galleri Trafo og Podium.


Som en forlengelse av tidligere arbeider med eggtempera og oljepastell på papir, jobber Hegnar nå med flytende bivoks. Arbeidsprosessen er sentral i utformingen av en utstilling. Her tar kunstneren utgangspunkt i utprøvninger av de forskjellige mediene og det fører han videre inn i innholdsdelen av verkene.
Hegnar er interessert i hvordan mening blir produsert og formidlet gjennom forskjellige tegn og symboler. Som en videreføring av tidligere arbeider henter han referanser i kunsthistorien og andre visuelle medier for å finne motiver. Teknikk og uttrykk er hentet fra forskjellige epoker og viser kunstnerens ønske om å fortelle eller bare vise utsnitt av fortellinger.
Hegnar søker å se forbi den åpenbare dramaturgien i bildene, og trekker heller frem elementer som
befinner seg i periferien av hovedmotivet. Dette skjer intuitivt, der det endelige resultatet ikke er gitt, men hvor tilfeldigheter og innfall ofte styrer mye av retningen. Arbeidene kan sees som en subjektiv tolkning av informasjon, og tilbyr en fragmentert og rekonstruert virkelighet.

"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • Fuchsia
 • År: 2014
 • Format: 52,5x75
 • Teknikk: Tusj på akryl
 • Pris: 7500,-
"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • Oversiktsbilde
 • År: 2014
"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • Web
 • År: 2014
 • Format: 86,5x67 cm
 • Teknikk: Gouache på papir
 • Pris: 8500,-
"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • Shellac I
 • År: 2014
 • Format: 60x50 cm
 • Teknikk: Tusj på bivoks
 • Pris: 7000,-
"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • Shellac II
 • År: 2014
 • Format: 60x50 cm
 • Teknikk: Tusj på bivoks
 • Pris: 7000,-
"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • R.
 • År: 2014
 • Format: 97x67 cm
 • Teknikk: Guache på papir
 • Pris: 9000,-
"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • Uten tittel x 3
 • År: 2014
 • Format: 97x67 cm
 • Teknikk: Bivoks på papir
 • Pris: 9000,-
"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • Oversiktsbilde (2)
 • År: 2014
 • Teknikk: Bivoks på plate
"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • Encaustic I
 • År: 4014
 • Format: 43x33
 • Teknikk: Bivoks på plate
 • Pris: 3500,-
"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • Encaustic II
 • År: 2014
 • Format: 43x33 cm
 • Teknikk: Bivoks på papir
 • Pris: 3500,-
"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • Encaustic IV
 • År: 2014
 • Format: 43x33 cm
 • Teknikk: Bivoks på papir
 • Pris: 3500,-
"Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar"
 • Mikael Øye Hegnar
 • Oversiktsbilde (3)
 • År: 2014