"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
Utstilling

Mikael Øye Hegnar

"Mikael Øye Hegnar"

02. oktober – 26. oktober 2014

Mikael Øye Hegnar er født i 1984 i Oslo. Han har BA fra Kunsthøyskolen og MA fra Kunstakademiet i Oslo. Tidligere har han blant annet stilt ut ved Tegnerforbundet, Akershus Kunstsenter, Galleri Trafo og Podium.


Som en forlengelse av tidligere arbeider med eggtempera og oljepastell på papir, jobber Hegnar nå med flytende bivoks. Arbeidsprosessen er sentral i utformingen av en utstilling. Her tar kunstneren utgangspunkt i utprøvninger av de forskjellige mediene og det fører han videre inn i innholdsdelen av verkene.
Hegnar er interessert i hvordan mening blir produsert og formidlet gjennom forskjellige tegn og symboler. Som en videreføring av tidligere arbeider henter han referanser i kunsthistorien og andre visuelle medier for å finne motiver. Teknikk og uttrykk er hentet fra forskjellige epoker og viser kunstnerens ønske om å fortelle eller bare vise utsnitt av fortellinger.
Hegnar søker å se forbi den åpenbare dramaturgien i bildene, og trekker heller frem elementer som
befinner seg i periferien av hovedmotivet. Dette skjer intuitivt, der det endelige resultatet ikke er gitt, men hvor tilfeldigheter og innfall ofte styrer mye av retningen. Arbeidene kan sees som en subjektiv tolkning av informasjon, og tilbyr en fragmentert og rekonstruert virkelighet.

"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • Fuchsia
 • 2014
 • Tusj på akryl
 • 52,5x75
"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • Oversiktsbilde
 • 2014
"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • Web
 • 2014
 • Gouache på papir
 • 86,5x67 cm
"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • Shellac I
 • 2014
 • Tusj på bivoks
 • 60x50 cm
"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • Shellac II
 • 2014
 • Tusj på bivoks
 • 60x50 cm
"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • R.
 • 2014
 • Guache på papir
 • 97x67 cm
"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • Uten tittel x 3
 • 2014
 • Bivoks på papir
 • 97x67 cm
"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • Oversiktsbilde (2)
 • 2014
 • Bivoks på plate
"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • Encaustic I
 • 4014
 • Bivoks på plate
 • 43x33
"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • Encaustic II
 • 2014
 • Bivoks på papir
 • 43x33 cm
"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • Encaustic IV
 • 2014
 • Bivoks på papir
 • 43x33 cm
"Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar - "Mikael Øye Hegnar" - Mikael Øye Hegnar
 • Mikael Øye Hegnar
 • Oversiktsbilde (3)
 • 2014