Utstilling

Vigdis Fjellheim, Patrik Entian og Torunn Skjelland. Inviterte deltagere: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad.

Malerjam

10. mai – 31. mai 2013

MalerJam er et malerieksperiment og et sosialt prosjekt der det faste ensemblet består av Vigdis Fjellheim, Patrik Entian og Torunn Skjelland. I musikken beskrives jamsessions som anledninger hvor musikere møtes for å spille fritt og uformelt, gjerne med store innslag av improvisasjon. Jammen kan brukes til å finne nytt materiale, gode arrangementer eller som en sosial event der man øver.

Under MalerJam bringes jammen inn i utstillingslokalet. Åtte kunstnere inviteres til en uvant arbeidssituasjon for utøvelse av maleriet og til produksjon av en utstilling med et uforutsigbart forløp og utfall. LNMs lokaler gjøres om til en arbeidsstasjon der store veggmalerier vil vokse fram i løpet av uka fram mot utstillingsåpningen. Ingenting er bestemt på forhånd og alt er lov. Eierskapet til maleriet utviskes og prosessen, samarbeidet, dynamikken og innfallene er overordnet det ferdige resultatet. Samtlige kunstnere har en lang kunstnerkarriere bak seg. I denne eksperimentelle malerjammen utfordrer de hverandre og sin egen kunstneriske praksis. Vi er stolte av å være det første galleriet som huser dette sosiale prosjektet og gleder oss til å se det utvikle seg. Under jammen i Galleri LNM er følgende kunstnere invitert til å delta: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad.

Prosessen vil dokumenteres og vises under utstillingen. På åpningen vil det blant annet bli servert eget brygget øl i anledning MalerJam

Malerjam
 • Vigdis Fjellheim, Patrik Entian og Torunn Skjelland. Inviterte deltagere: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad. - Malerjam
 • Dokumentasjon
 • År: 2013
Malerjam
 • Vigdis Fjellheim, Patrik Entian og Torunn Skjelland. Inviterte deltagere: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad. - Malerjam
 • Dokumentasjon
 • År: 2013
Malerjam
 • Vigdis Fjellheim, Patrik Entian og Torunn Skjelland. Inviterte deltagere: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad. - Malerjam
 • Dokumentasjon
 • År: 2013
Malerjam
 • Vigdis Fjellheim, Patrik Entian og Torunn Skjelland. Inviterte deltagere: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad. - Malerjam
 • Dokumentasjon
 • År: 2013
Malerjam
 • Vigdis Fjellheim, Patrik Entian og Torunn Skjelland. Inviterte deltagere: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad. - Malerjam
 • Dokumentasjon
 • År: 2013
Malerjam
 • Vigdis Fjellheim, Patrik Entian og Torunn Skjelland. Inviterte deltagere: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad. - Malerjam
 • Dokumentasjon
 • År: 2013
Malerjam
 • Vigdis Fjellheim, Patrik Entian og Torunn Skjelland. Inviterte deltagere: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad. - Malerjam
 • Dokumnetasjon
 • År: 2013