LNM uten maling
Utstilling

Anne Biringvad, Sigbjørn Bratlie, Atle Hynne, Christine Istad, Christian Kolverud og Jannicke Kristoffersen.

LNM uten maling

06. juni – 30. juni 2013

For første gang inviterer LNM til en gruppeutstilling med malere uten å vise et eneste maleri. Hvis man med maleri forstår et todimensjonalt verk som er malt, arbeider de utstillende kunstnerne med maleriet som medium. Men hva skjer når de gir avkall på malingen og lager fotografi, readymades, tekstiler og skulpturelle objekter? Utforsker de stadig maleriske problemstillinger? Hva skjer når de bytter medium og verktøy, men beholder den maleriske tilnærmingen?

Anne Biringvad (1967)tar i bruk kjente objekter som omgir oss, alt fra vevde tepper og strikkegensere til plaststoler og kar. Disse "readymades" settes inn i nye kontekster og tilføres historier som gir dem ny mening. Assosiative tekstiler føyes til de maleriske problemstillingene. Gjenbruksmaterialet benyttes til å løfte frem kvinners arbeid, tidsbruk, utholdenhet og kunnskap i en billedliggjøring av hva som går tapt i konsumsamfunnet.

Sigbjørn Bratlie (1973) har laget verk der tekstil handler om maleri, og maleri om tekstil. Tekstilene er basert på små tusjtegninger. For å overføre motivet til stor skala, bruker kunstneren en overhead projektor og tegner opp motivet med penn. At rester av pennen henger igjen, er tenkt som en del av verket. Både maleriene og broderiene lages for hånd, og ikke maskinelt.

Atle Hynne (1971) tar utgangspunkt i enkle former og mønstre. Arbeidene er gjort i bearbeidet og malt styrofoam og isopor. Hynne ønsker å tydeliggjøre ideen om maleriet som objekt ved å forsterke de skulpturelle kvalitetene ved maleriet. Objektene er bearbeidet slik at de fremstår som formmessig tiltalende og taktile objekter, objekter som ønsker å bli tatt på, lekt med og gi inntrykk av noe temporært og prosessuelt.

Christine Istad (1963) ble etter et besøk på Villa Grande inspirert til å lage disse verkene. Ved bruk av kamera forsøker hun å fange stemninger i huset med den spesielle historien, en gang Quislings bolig, i dag HL-senteret. Nærstudier og utsnitt danner utgangspunktet i det visualiserte materialet. Kameralinsen benyttes som et forstørrelsesglass, der bruddstykker, lys og detaljer er i fokus. Fotografiene er printet på børstet aluminium for å understreke den rå underliggende stemningen som Villa Grande representerer, og UV-print på aluminium fremhever det maleriske.

Christian Kolverud (1973) viser tekstil maleri som er satt sammen av tidligere verk. Ved å gjøre dette formes verkene gjennom en kollektiv historie der gamle verk skaper nye. I disse assemblages anvendes stryking, liming, bleking, og strekking av lerret på blindrammer. Det er et sentralt og viktig aspekt ved arbeidet at de organiske materialer som kunstneren bruker forandrer seg over tid.

Jannicke Kristoffersen (1977) arbeider kretser rundt begreper som temporalitet og plastisitet, og tar utgangspunkt i hvordan tiden som kraft påvirker og forandrer. Til utstillingen på LNM har hun tatt utgangspunkt i forelegg hentet fra en filmsekvens. Sekvensen består av 28 frames og disse danner utgangspunkt for en serie modelleringer i plastilina, relieffer, som er stills til et fremtidig videoverk. Som enkeltstående arbeider kaller hun relieffene for heterokronier. Begrepet er hentet fra utviklingsbiologien og betegner tidsmessige forskyvninger mellom ulike utviklingsstadier.

LNM uten maling
 • Anne Biringvad, Sigbjørn Bratlie, Atle Hynne, Christine Istad, Christian Kolverud og Jannicke Kristoffersen. - LNM uten maling
 • Anne Biringvad
 • Nåde
 • År: 2013
 • Teknikk: tekstil og curbits
 • Pris: 48000,-
LNM uten maling
 • Anne Biringvad, Sigbjørn Bratlie, Atle Hynne, Christine Istad, Christian Kolverud og Jannicke Kristoffersen. - LNM uten maling
 • Oversiktsbilde 1
 • År: 2013
LNM uten maling
 • Anne Biringvad, Sigbjørn Bratlie, Atle Hynne, Christine Istad, Christian Kolverud og Jannicke Kristoffersen. - LNM uten maling
 • Christine Istad
 • Villa Grande
 • År: 2013
 • Format: 80x120
 • Teknikk: fotografi på børstet aliminium
 • Pris: 22000,-
LNM uten maling
 • Anne Biringvad, Sigbjørn Bratlie, Atle Hynne, Christine Istad, Christian Kolverud og Jannicke Kristoffersen. - LNM uten maling
 • Atle Hynne
 • Motley Crew on Wheels
  LNM uten maling
  • Anne Biringvad, Sigbjørn Bratlie, Atle Hynne, Christine Istad, Christian Kolverud og Jannicke Kristoffersen. - LNM uten maling
  • Cristian Kolverud
  • Glimps #3
  • År: 2013
  • Format: 40x30x2,5 cm
  • Teknikk: Akryl på Pvc lerret.
  • Pris: 5000,-
  LNM uten maling
  • Anne Biringvad, Sigbjørn Bratlie, Atle Hynne, Christine Istad, Christian Kolverud og Jannicke Kristoffersen. - LNM uten maling
  • Jannicke Kristoffersen
  • Still fra Untiteled (Searchlighet)
  • År: 2013
  • Teknikk: Plastalina på Chromacoluor animasjonscelle
  LNM uten maling
  • Anne Biringvad, Sigbjørn Bratlie, Atle Hynne, Christine Istad, Christian Kolverud og Jannicke Kristoffersen. - LNM uten maling
  • Sigbjørn Bratlie
  • Landskap fra Valdres
  • År: 2013
  • Format: 150x100
  • Teknikk: Håndsydd broderi
  • Pris: 10500,-
  LNM uten maling
  • Anne Biringvad, Sigbjørn Bratlie, Atle Hynne, Christine Istad, Christian Kolverud og Jannicke Kristoffersen. - LNM uten maling
  • Atle Hynne
  • Motley Crew on Wheels