Landsforeningen Norske Malere Kunstner database

The Painters -& Co                                                      11.05 - 04.06

Velkommen til åpning av Patrik Entian og Aleksi Wildhagens utstilling
The painters -& Co. torsdag 11. mai kl. 18.00. 
Terje og Berith vil sammen med -& Co.  være tilstede under utstillingsåpningen og signere publikasjonen El Rancho -& Co. som slippes på åpningen.


// The exhibition The Painters -& Co with Patrik Entian and Aleksi Wildhagen opens thursday 11th of May at 6pm. Welcome! (English text below)

Patrik Entian og Aleksi Wildhagen er -& Co. De har tilbragt mye tid i Hvittingfoss som ligger midt mellom der de bor. I Hvittingfoss møtte de Terje og Berith på bensinstasjonen Best i en kaffepause. De holdt da på å omforme en frossen kommunal grushaug til bilder av Mount Fuji i olje på lerret. Senere traff de paret nokså ofte, før de etter hvert flyttet sin praksis hjem til dem og ble faste gjester. I impresjonistisk ånd har -& Co malt det som finnes rundt huset til Terje og Berith og presenterer i Galleri LNM verk laget vinteren og våren 2017.

Kunstnerne har laget en begrensning i form av en enkel regel; de samtaler seg frem til to farger og hvitt. Fargevalget beholdes en ukes tid, før det erstattes av et nytt valg. Formatene bestemmes etter vær, humør og hvilke ambisjonsnivå dagen inviterer til, samt tiden de har til rådighet før de returnerer hvert til sitt.

Lenge og i begynnelsen av året, malte de utenfor inngangsdøren på nordøstsiden av huset, og beveget seg deretter gradvis mot sørvestsiden. Det lå ingen plan bak denne forflytningen mot solen, det bare ble slik.

De fleste bildene har tørket ute i all slags vær. Noen av blindrammene har slått seg stygt, men det går nok bra. En gruppe bilder ligger under en campingvogn, de er vasstrukne og ser ut til å klare seg godt. De mindre formatene er skjøvet inn i et europallekartotek. Andre bilder lå en stund lent mot en tilhenger delvis i ly og dekket av snø. Enda noen bilder lå nedsnødd i en fonn en stund.

Når linerlen er tilbake tilbringes flere timer på terrassen under telt og baldakin med kaffe og historier til lukten av sigaretter og lyden av fuglesang og kristen country. Våren er bra, livet begynner, og bildene maler seg selv.

Berith, Terje og -& Co. vil være tilstede under utstillingsåpningen og signere El Rancho -& Co. som blir utgitt parallelt.

- & Co. debuterte på Høstutstillingen 2014, hvor de utstyrt med tegnebrett og hørselsvern vandret rundt i utstillingen og tegnet samtlige verk fra utstillingen som de så stilte ut på en mobil vegg montert på hjul. Senere samme år flyttet de sin praksis til Hvittingfoss, som de fra da av utforsket og benyttet som et utendørs atelier. Det var som kjent i forbindelse med Hvittingfoss -& Co. de møtte Terje og Berith som de i 2016 ble gode venner med og flyttet sin praksis hjem til, noe som videre resulterte i utstillingen Don Quixote, Sancho Panza -& Co. på Trøndelag senter for samtidskunst. Til neste år skal de gjøre andre ting som de skal vise på Kunstnerforbundet i Oslo og på Haugar Kunstmuseum i Tønsberg.

// Patrik Entian and Aleksi Wildhagen are -& Co. They have spent a considerable amount og time in Hvittingfoss, which lies between the two artists’ homes. They met Terje and Berith during a coffee break at the gas station Best in Hvittingfoss. At the time they were transforming a municipal gravel heap into images of Mount Fuji in oil on canvas. Later on, they met the couple quite frequent, eventually moving their practice to the home of Terje and Berith where they became regular guests. At LNM -& Co. presents works painted in the proximity of Terje and Berith’s house during the winter and spring 2017, which in an impressionist manner depicts the surroundings.

The artists have formulated a simple obstruction; through conversation they will agree on two colours in addition to white. The choice of colours are kept for a week or so, before it is replaced by a new choice. The formats are decided by weather, mood and the level of ambition each day invites to, in addition to the time available before they must return to their individual homes.

For a long time during the beginning of the year, they painted outside of the main entrance at the north east side of the house, gradually moving towards the south west side. There was no plan for the relocation towards the sun, it just turned out that way.

Most of the paintings has dried outside in all kinds of weather. Some of the blind frames have some severe bulges, but it will be ok. A set of paintings lies underneath a caravan, they are soggy and looks like they are going to manage. The smaller formats are placed in a stable of Euro pallets. Some leaned for a period against an adherent, partly covered, partly in the open. Some were buried in a snow drift for a while.

When the white wagtail has returned, more hours are spent on the terrace inside tents and baldakins with coffee and histories with the scent of cigarettes and the sound of the bird song and Christian country music. Spring is good, life commences, and the paintings paint themselves.  Berith, Terje and -& Co. will be present at the exhibition opening where they will be signing El Rancho -& Co. a publication that will be released on this occasion.

- & Co. had their debut at Høstutstillingen 2014 where they, equipped with drawing boards and hearing protection, wandered around in the exhibition while they were drawing all the works. The drawings were displayed on a room divider on wheels. They moved the practice to Hvittingfoss,  a placed they explored as a outdoors artist’s studio. As mentioned, this was the place -& Co. met Terje and Berith who 2016 they later befriended and moved the practice to, a process that resulted in Don Quixote, Sancho Panza -& Co. at Trøndelag senter for samtidskunst. Next year they will continue with other projects to be shown at Kunstnerforbundet in Oslo and at Haugar Kunstmuseum in Tønsberg.


Aktuelt fra LNM
Ledige stillinger ved Ålesund Kunstfagskole

Ålesund Kunsfagskole søker lærere innenfor visuelle kunstfag. Søkere må være proffesjonelle og yrkesaktive kunstnere. Klikk her for mer informasjon.

Program vår 2017

For program vår 2017 klikk her.

Invitasjoner til Galleri LNM

Meld deg på vår invitasjonsliste

 

Galleri LNM / Kongensgt 2 / 0153 oslo / tlf 45834426   -   Åpningstider: tir-fre 11-17 / lør-søn 12-16   -   Epost: daglig@lnm.no