Landsforeningen Norske Malere Kunstner database

Søknader om medlemskap blir vurdert to ganger i året, med fristene 10. april og 10. oktober.

Søknader om utstillingsplass blir vurdert én gang i året med frist 10. oktober.

 

Klikk her for å søke

__________________________________________________________

Opptakskriterier for LNM:

 

Opptak til medlemskap i LNM skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at foreningenes medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere tilknyttet til Norge gjennom norsk statsborgerskap eller som har sitt hovedvirke i Norge. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskole nivå. Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i forhold til følgende kriterier:

• Kunstnerisk praksis/ arbeider

• Utdanning

• Kunstnerisk aktivitet

knaden skal inneholde:

  • 5-10 jpeg bilder av arbeider

  • Verksliste med tittel, teknikk, årstall, eventuelt annen teknisk beskrivelse

  • CV

  • Kortfattet tekst om arbeidene som presenteres

  • Eventuelt kataloger og annen dokumentasjon

 

Begrunnelse for utfallet av søknaden blir ikke gitt.

 

NB

Vi sender svar på e-post. De som ikke har e-post får svar i posten.

 

        Hvorfor være medlem av en fagorganisasjon?

         For romplan klikk her.


Aktuelt fra LNM
Ledige stillinger ved Ålesund Kunstfagskole

Ålesund Kunsfagskole søker lærere innenfor visuelle kunstfag. Søkere må være proffesjonelle og yrkesaktive kunstnere. Klikk her for mer informasjon.

Program vår 2017

For program vår 2017 klikk her.

Invitasjoner til Galleri LNM

Meld deg på vår invitasjonsliste

 

Galleri LNM / Kongensgt 2 / 0153 oslo / tlf 45834426   -   Åpningstider: tir-fre 11-17 / lør-søn 12-16   -   Epost: daglig@lnm.no