Landsforeningen Norske Malere Kunstner database

Søknader om medlemskap blir vurdert to ganger i året, med fristene 10. april og 10. oktober.

Søknader om utstillingsplass blir vurdert én gang i året med frist 10. oktober.

 

Klikk her for å søke

__________________________________________________________

Opptakskriterier for LNM:

 

Opptak til medlemskap i LNM skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at foreningenes medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere tilknyttet til Norge gjennom norsk statsborgerskap eller som har sitt hovedvirke i Norge. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskole nivå. Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i forhold til følgende kriterier:

• Kunstnerisk praksis/ arbeider

• Utdanning

• Kunstnerisk aktivitet

knaden skal inneholde:

  • 5-10 jpeg bilder av arbeider

  • Verksliste med tittel, teknikk, årstall, eventuelt annen teknisk beskrivelse

  • CV

  • Kortfattet tekst om arbeidene som presenteres

  • Eventuelt kataloger og annen dokumentasjon

 

Begrunnelse for utfallet av søknaden blir ikke gitt.

 

NB

Vi sender svar på e-post. De som ikke har e-post får svar i posten.

 

        Hvorfor være medlem av en fagorganisasjon?

         For romplan klikk her.


Aktuelt fra LNM
LNM Forum

4. mai kl. 18.00:
LNM Forum: Maleriets muligheter i det offentlige rom. Del 2:
Fresko og mosaikk, med Astrid Nondal:
Muralverkstedet er etablert av Irma Salo Jäger. Her holder Astrid Nondal kurs i fresko og mosaikk. Hun vil gi oss en introduksjon til disse teknikkene og hvilke muligheter som ligger for kunstnere til både å lære og gjøre egne prosjekter i verkstedet på Muralverkstedet.

Program vår 2017

For program vår 2017 klikk her.

Invitasjoner til Galleri LNM

Meld deg på vår invitasjonsliste

 

Galleri LNM / Kongensgt 2 / 0153 oslo / tlf 45834426   -   Åpningstider: tir-fre 11-17 / lør-søn 12-16   -   Epost: daglig@lnm.no