Landsforeningen Norske Malere Kunstner database

LNM Forum     i n v i t e r e r  t i l  m e d l e m s k v e l d:

 
3.  f e b r u a r  2 0 1 0   k l. 1 9.0 0   p å  L i t t e r a t u r h u s e t

 

Kunstnermyten:
medlemmer og andre interesserte til LNM Forums første evenement. Dette vil være starten på en arrangementsrekke som er igangsatt for å stimulere kunstrelatert debatt, et frittalende møtested for medlemmer og publikum.

 Til vårt første arrangement har vi invitert to profilertedebattanter til å ta for seg Kunstnermyten. Hans Geelmuyden og Lars Fr. H. Svendsen konfronterer fra hvert sitt ståsted som PR-mann og filosof forholdet mellom kunstneres selvforståelse og andres forestillinger om kunstneres virkelighet.

Ordstyrer for kvelden er Sarah Sørheim, kulturredaktør i Klassekampen.

- Hvor fri er kunsten i et samfunn hvor staten er en så dominerende finansieringskilde?
- Hvor fri er kunsten i en tid hvor forbrukerdemokratiet regjerer?
- Blir kunstens status svekket av at den selges som vare i et marked?
- Er kunstnernes definisjon av suksess annerledes enn andre samfunnsborgeres?
 
Kort presentasjon av våre foredragsholdere:
 
 H a n s  G e e l m u y d e n (f. 1957) er partner og ledende seniorrådgiver i Geelmuyden.Kiese. Fra 1989 har Hans Geelmuyden bistått som rådgiver i store skandinaviske makt- og endringsprosesser både i offentlig og privat sektor, og han er mye brukt som foreleser innen strategisk kommunikasjon. Hans Geelmuyden hadde sin første jobb ved IBM-hovedkontoret i New York. Senere var han redaktør i forretningsbladet Farmand og sjefredaktør i Morgenbladet før han startet Geelmuyden.Kiese sammen med Jo Kiese i 1989. Hans Geelmuyden er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1979, og styreformann i Geelmuyden.Kiese Gruppen.
 
 
L a r s F r.  H.  S v e n d s e n (f.1970) er norsk forfatter og filosof. Han er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen og spaltist i Aftenposten. Han har blant annet utgitt bøkene "Kjedsomhetens filosofi" (1999), Kunst" (2000), "Ondskapens filosofi" (2001), "Mennesket, moralen og genene" (2001), "Hva er filosofi" (2003), "Mote" (2004), "Frykt" (2007) og ”Work” (2008). Bøkene hans er oversatt til 20 språk. Svendsen arbeider i tillegg deltid som prosjektleder i Civita.
 
Vi ønsker alle våre medlemmer og andre interesserte hjertelig velkommen!
 
Kl. 19. 00 Nedjma 3. etg. på Litteraturhuset.
 
 

Aktuelt fra LNM
LNM Forum

4. mai kl. 18.00:
LNM Forum: Maleriets muligheter i det offentlige rom. Del 2:
Fresko og mosaikk, med Astrid Nondal:
Muralverkstedet er etablert av Irma Salo Jäger. Her holder Astrid Nondal kurs i fresko og mosaikk. Hun vil gi oss en introduksjon til disse teknikkene og hvilke muligheter som ligger for kunstnere til både å lære og gjøre egne prosjekter i verkstedet på Muralverkstedet.

Program vår 2017

For program vår 2017 klikk her.

Invitasjoner til Galleri LNM

Meld deg på vår invitasjonsliste

 

Galleri LNM / Kongensgt 2 / 0153 oslo / tlf 45834426   -   Åpningstider: tir-fre 11-17 / lør-søn 12-16   -   Epost: daglig@lnm.no